Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm as

Vi kan dekke Norges biodrivstoffbehov

Våre planer vil gi nok «avansert» biodrivstoff til å dekke Norges åtte prosent-mål. Råstoffet er løvskog og kratt, grener og topper som ellers vil råtne.

Publisert: Oppdatert:

Det er ikke gjennomførbart å produsere trelast av løvtrær i industriell skala. Løvtrær blir stående til de dør. Løvtrær, busker og kratt inngår imidlertid i råstoffbasen for avansert biodrivstoff, sammen med grener og topper.
Det er ikke gjennomførbart å produsere trelast av løvtrær i industriell skala. Løvtrær blir stående til de dør. Løvtrær, busker og kratt inngår imidlertid i råstoffbasen for avansert biodrivstoff, sammen med grener og topper. (Foto: Per Thrana)