Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke

Kan velte industrieventyr

En klimaavtale med EU kan hindre prosjekter som vil bruke skogressurser til å lage klimavennlige produkter.

Publisert: Oppdatert:

Med Europakommisjonens forslag vil det bli regnet som klimagassutslipp hvis vi nå begynner å ta ut mer biomasse fra skogen enn vi har gjort de siste 25 årene, selv om vi samtidig øker mengden karbon som lagres i skogen og vi bruker biomassen til klimavennlige produkter, skriver artikkelforfatteren.
Med Europakommisjonens forslag vil det bli regnet som klimagassutslipp hvis vi nå begynner å ta ut mer biomasse fra skogen enn vi har gjort de siste 25 årene, selv om vi samtidig øker mengden karbon som lagres i skogen og vi bruker biomassen til klimavennlige produkter, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Kristine Nyborg)