Stein B. Jensen, dr.ing., og Anders Elverhøi, professor, UiO: Energi

Skogen bør ikke gå til drivstoff

Det blir galt om vi bare tar med halve regnestykket når vi påstår at skogen skal gjøre transportsektoren klimanøytral.

Publisert: Oppdatert:

«Den relativt langsomme karbonsyklusen for vekst og nedbrytning av tremasse fra våre skoger gjør at bioenergi fra skog i mange tilfeller kan føre til høyere utslipp av CO2 enn fossil energi», skriver innleggsforfatterne.
«Den relativt langsomme karbonsyklusen for vekst og nedbrytning av tremasse fra våre skoger gjør at bioenergi fra skog i mange tilfeller kan føre til høyere utslipp av CO2 enn fossil energi», skriver innleggsforfatterne. (Foto: Linda Næsfeldt)