Nordea forstår framleis ikkje bitcoin

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, trur han forstår bitcoin, men dessverre stemmer lite av det han skriv i sitt innlegg i DN 24. september.

Nei, ein får ikkje betalt for å kontrollere transaksjonane. Det fine med bitcoin, i motsetnad til bankar, er at alle kan kontrollere alle transaksjonar.

Sturle Sunde
Sturle Sunde (Foto: Mikaela Berg)

Ein får betalt for korrekt prov på arbeid som sikrar at kostnaden for å skrive om historia vert uovervinneleg høg.

Næss nemner at det finst alternative konsensusalgoritmar. Felles for alle alternativa er at dei har eitt eller få sentrale punkt som alle er avhengige av.

Eg måtte gå til sak mot Nordea for retten til å ha bankkonto, og eg ser desentralisering og resistens mot sensur som ein avgjerande fordel bitcoin har framfor det gamle banksystemet. Då er prov på tid og rom (lagringsplass) det einaste kjende alternativet til prov på arbeid, og prov på tid og rom har litt av dei same problema som prov på arbeid.

Vidare skriv Næss at marginalkrafta kjem frå Europa. Min idé er at marginalkrafta kan komme frå avslått bitcoin-arbeid. No kan det løne seg for mikrokraftverk i Nord- og Midt-Noreg å utvinne bitcoin, medan kraftverk i Sør-Noreg får betre betalt når dei slår av bitcoin-maskinene og sel straumen til nettet i staden.

Skal vi bruke fornybar kraft eller kolkraft til bitcoin-utvinning?

Bitcoin-utvinning er eit globalt nullsumspel. So lenge vasskraft er billigare enn kolkraft, er det vasskraft som vert brukt. Gjer vi vasskrafta dyrare med avgifter, er det kolkraft som vert brukt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.