Glem golfbanen, bygg på jernbanen

Staten har tomtene som kan bidra til å løse boligmangelen: gods- og jernbanearealer i byene – og Ullevål i Oslo.

Publisert: Oppdatert:

Kanskje særlig samferdselssektoren, men også andre statlige aktører må samordne seg etter hva som er fornuftig bruk av ressursene og bidra til å frigjøre arealer for bolig- og byutvikling.
Kanskje særlig samferdselssektoren, men også andre statlige aktører må samordne seg etter hva som er fornuftig bruk av ressursene og bidra til å frigjøre arealer for bolig- og byutvikling. (Foto: Javad Parsa)