Innlegg: Fylkesmannen følger opp nasjonal boligpolitikk

Det er svært tvilsomt om Fylkesmannen kan og bør gripe inn når en kommune velger å regulere et område til landbruks-, natur- og friluftsområde, slik Moss kommune har gjort, skriver Valgerd Svarstad Haugland. Bildet viser eneboliger i Moss. Illustrasjonsfoto.
Det er svært tvilsomt om Fylkesmannen kan og bør gripe inn når en kommune velger å regulere et område til landbruks-, natur- og friluftsområde, slik Moss kommune har gjort, skriver Valgerd Svarstad Haugland. Bildet viser eneboliger i Moss. Illustrasjonsfoto.Foto: Fartein Rudjord
Publisert 1. November 2020, kl. 18.45Oppdatert 1. November 2020, kl. 18.45