Større usikkerhet i boligmarkedet, mer bekymring for boligprisfall – også blant oss banksjefer. Frykten er å sitte igjen med svarteper, og kunder som sliter med for høy gjeld etter salg av en bolig kunden ikke fikk den prisen de trodde de skulle få for den.

Kombinert med økte renter kan et boligbytte som ikke går som planlagt, ende med en vanskelig situasjon for kunden.

Endre Jo Reite
Endre Jo Reite

Den viktigste rollen for bankene i et urolig marked er å tilby fleksibilitet i mellomfinansiering, så boligkjøpere fortsatt kan kjøpe før de selger. Om en enkelt bank eller to strammer litt inn og krever at kundene må selge bolig først, så er ikke det et problem i seg selv. Det kan tvert imot være hensiktsmessig for kunden og banken.

Problemet kommer først når alle bankene gjør det samme, og det er dessverre det vi i banknæringen pleier å gjøre.

Selv om få tror på fall i boligprisene i storbyene på lengre sikt, så er det større usikkerhet blant boligkjøpere enn på lenge. De aller fleste boligkjøperne er også selgere i det samme markedet, og i det øyeblikket mange banker gjør det vanskelig å kjøpe før man selger, så stopper markedet opp.

I et marked som bråbremser, er det få kjøpere, men likevel er det en del boligselgere som bare må selge.

Resultatet er at de boligene som selges, går for langt under takst, og at det skapes et overdrevent inntrykk av kraftig boligprisfall. Det blir et boligprisfall skapt av de samme bankene som trodde de unngikk risiko ved å bremse på mellomfinansieringsmulighetene.

Jeg har et lite håp om at bankene denne gangen klarer å styre gjennom et svakere boligmarked på en klok måte. Ikke ved å bli med på de villeste boligbytteprosjektene, men ved å unngå innstramninger eller krav til låntagere som gjør at det å kjøpe før man selger, praktisk talt blir umulig.

Vi i BN Bank har foreløpig valgt å gå litt motsatt vei, gjennom mer fleksibilitet til kjøpere, hvor lang mellomfinansieringsperiode vi innvilger selgerne, og ikke minst hvilke vilkår vi tilbyr de som er uheldig og får mindre enn planlagt ved et salg.

Historien viser dessverre likevel at hvis noen banker stopper mellomfinansiering, følger andre banker etter.

Resultatet er at bankenes individuelt fornuftige beslutninger på kort sikt kan lede til kollektiv ufornuft og skape en helt unødig usikkerhet. Både for bankene selv og for våre kunder.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.