Mens boligprisene i Oslo-gryten nærmest har kokt over de siste årene, har utviklingen i Stavanger-regionen vært stikk motsatt. Boligene våre har sunket i verdi.

En blokkleilighet i oljebyen var i fjor gjennomsnittlig 35.502 kroner rimeligere per kvadratmeter enn i Oslo ifølge SSB. Det burde vel være godt nytt for førstegangsetablereren?

Slett ikke.

Selv om vi har hatt en negativ prisutvikling i Stavanger-regionen de siste årene, er inngangssummen fortsatt enorm for unge etablerere. Ferske i arbeidslivet og fulle av pågangsmot, men med lite annet enn studielån å vise frem for banken, stopper drømmen like fullt i egenkapitalkravet. Med mindre de er sponset av mor og far.

At dette er et presserende problem blir bevist i vår siste kundeundersøkelse: Hele 60 prosent mener det viktigste vi som boligbyggelag kan bidra med til samfunnet, er å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

Paul Boxill
Paul Boxill

At foreldre må stille opp som kausjonister for boliglån, er i seg selv med på å forsterke skillene i samfunnet. Vi ser at det også skaper skiller mellom landsdeler

For mens foreldrepar i Oslo har bodd i en sparegris, gjør boligprisnedgangen i Stavanger at Siddis-foreldrene ikke engang får muligheten til å stille som kausjonister. Koronapandemien har stilt olje- og gassektoren overfor en ny tøff tid. Arbeidsledigheten øker, og lønningene synker.

Nå er det viktigere enn noen gang å gjøre en innsats for dem som er hjelpeløse for markedskreftene.

I Bate boligbyggelag bygget vi i 2014 boliger uten profitt for å gi unge et «leie til eie»-tilbud. Ordningen fikk enorm respons, men da startlånskriteriene ble endret like etter leietagerne var flyttet inn, måtte vi stoppe alle nye prosjekter. Det hjelper dessverre lite å ha betalt ned noen års avdrag over husleien, hvis du likevel ikke får lån til å kjøpe ut boligen.

Selv om innsnevringene i startlånet har vært en stor fartsdump i veien, har ikke det slukket vårt engasjement for førstegangsetablererne – tvert imot. Vi har jobbet hardt med å få kommunene på banen. En garantiordning, hvor kommunen kausjonerer for lån i bank i stedet for mor og far, ville gitt leie-eie-modellen ny luft under vingene.

Politikerne er positive, men det er langt mellom ord og handling. Og mens vi smører oss med stadig nye lag med tålmodighet, ser flere og flere unge langt etter tryggheten og mulighetene en egen bolig kunne gitt dem.

Det er på høy tid vi får plass gode, nasjonale støtteordninger som gir alle unge like muligheter. Vi ønsker ikke et samfunn hvor unge blir «låst» i et leiemarked styrt av ressurssterke boligeiere. Se heller mulighetene: Et godt utbredt leie-eie-konsept vil ikke bare hjelpe mange unge inn på boligmarkedet. Det vil også være et ypperlig verktøy for å skape gode bomiljø og nabolag.

La oss bygge leie-eie-boliger i områder hvor unge er i manko og skape ny dynamikk. La oss gi unge mulighet til å bo i sentrumskjernen og tilrettelegge for levende byer og god mobilitet. Og kjære politikere – la oss gjøre det nå. Vi trenger vel ikke stå på sidelinjen i enda flere år for å innse at de unges manglende muligheter i boligmarkedet er blitt et problem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.