De siste dagene har det kommet ulike innspill til hva regjeringen bør gjøre med den såkalte boliglånsforskriften. I sin leder 14. august støtter Dagens Næringsliv Det internasjonale pengefondet, IMF, som vil ha en permanent forskrift. Koronakrisen førte til at reglene ble friere.

Tone Tellevik Dahl
Tone Tellevik Dahl

Det ser ikke ut til å ha hjulpet førstegangskjøperen, men heller gitt ny giv til velstilte boligeiere til å kjøpe en neste sekundærbolig.

Vi i Norsk Eiendom mener det er riktig å beholde forskriften, men at den bør innrettes slik at det blir enklere for førstegangskjøpere å komme seg inn på et boligmarked med økte boligpriser blant annet som følge av lav rente.

Egen bolig er viktig for livskvaliteten for den enkelte innbygger. Den norske samfunnsmodellen er bygget opp rundt eierlinjen, og at flest innbyggere skal eie sin egen bolig. Slik regelverket er i dag, vil det også på sikt være større økonomisk gevinst for den enkelte å eie sin egen bolig enn å leie, også i nedgangstider.

Likevel er det stadig vanskeligere å komme inn i boligmarkedet, noe den siste tidens prisoppgang bidrar til. Vi applauderer derfor alle tiltak som fører til at flere kan eie egen bolig. I første omgang mener vi at en målretting av boliglånsforskriften og bedre tilrettelegging for boligbygging vil hjelpe flere inn i boligmarkedet.

Boliglånsforskriften gir bankene fleksibilitet til å gi en viss andel av lånene på avvikende premisser. Denne fleksibilitetskvoten må målrettes til kun å gjelde førstegangsetablerere og husholdninger utenfor boligmarkedet. Dermed vil blant andre husholdninger i samlivsbrudd, eldre med lav inntekt og førstegangskjøpere lettere kunne komme seg inn i boligmarkedet.

Boliglånsforskriften må sette betjeningsevne i sentrum heller enn gjeldsgrad, da det viktigste er at låntageren kan betjene lånet sitt. Dagens ordning ser på husholdningenes samlede gjeld, heller enn å vurdere hvorvidt den enkelte er i stand til å betjene et større eller mindre lån.

Husholdninger med unge mennesker i starten av sine arbeidskarrierer vil ha bedre betjeningsevne for et lån enn hva en ren gjeldsvurdering vil kunne gi av låneytelser.

Vi trenger også tiltak som stimulerer tilbudssiden for å dempe prisveksten. Jo flere boliger som tilbys i markedet i et område, jo lavere prispress blir det på boligene som skal selges. I byene må det fortettes og reguleres langt flere boliger i områder hvor lokalt prisnivå speiler byggekostnadene. Vi trenger nye boliger nå og reguleringsarbeidet må derfor gå raskere, som et minimum må de oppfylle tidsfristene satt i Plan- og bygningsloven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.