Oslo er et tapt marked for folk med vanlige lønninger, skriver Anita Hoemsnes i DN 18. august. Å jobbe for et rettferdig boligmarked er imidlertid ikke en ønskedrøm. Men for å komme dit trenger vi drahjelp fra en ny, rødgrønn regjering, som vil prioritere bolig langt høyere enn det dagens regjering gjør.

Kari Elisabeth Kaski
Kari Elisabeth Kaski (Foto: Aleksander Nordahl)

Det er helt rett at boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin. Nye tall viser at du med sykepleierlønn bare har råd til 1,3 prosent av boligene i Oslo, eller kanskje en garasje på Tveita. Dette er en nedgang fra tre prosent i fjor og viser en urovekkende utvikling.

Med økende økonomiske forskjeller vil tendensen med at færre eier egen bolig fortsette. Da trengs det at vi tar langt flere og større virkemidler i bruk.

Å bygge nok boliger er selvsagt viktig. Det er imidlertid byrådspartiene Ap, MDG og SV som har stemt for flest boliger i Oslo, hårfint foran Høyre. Mange boliger er regulert, men utbyggerne er ikke i gang.

Viktig er det også å lage flere veier inn i boligmarkedet, for flere folk. En tredje boligsektor er nettopp en slik vei inn. Det vil gi folk et trygt sted å bo utenfor det kommersielle leiemarkedet og dempe prispresset der.

I en slik bolig vil en kunne leie over lengre tid med regulerte priser, og få stabilitet selv som leietager.

Å bygge opp en tredje boligsektor er imidlertid ikke gjort i en håndvending. Men det betyr ikke at vi skal la være å prøve. Flere steder er vi i gang. I Oslo har det rødgrønne byrådet som mål at innen 2023 skal 1000 nye boliger i den tredje boligsektoren igangsettes.

… en fremtidig, rødgrønn regjering bør ha en egen boligminister

Hoemsnes har imidlertid rett i én ting: Initiativene må oppskaleres voldsomt. Da trenger vi at flertallet på Stortinget er villige til å endre plan- og bygningsloven så den ikke setter hindre i veien for kommunenes ønske og vilje til å skape en mer sosial boligpolitikk.

Vi kan ikke vente at storbyene, som Oslo, skal klare alt alene. Derfor mener SV at en fremtidig, rødgrønn regjering bør ha en egen boligminister. En ny regjering må ta et tydeligere ansvar for boligsektoren, fremfor å overlate til markedet å styre selv.

Vi må lage en nasjonal boligplan som tar tilbake kontrollen over boligmarkedet, og som tar en helhetlig styring for denne sektoren, som er så viktig i alles liv.

Fasiten etter syv år med rødgrønt styre i Oslo er at vi er i gang, men at vi trenger en rødgrønn regjering med på laget for å få fart i den boligsosiale politikken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.