Joachim Høegh-Krohn misforstår i sitt svar i DN før helgen en viktig del av argumentasjonen i mitt tidligere innlegg om boligskatt. Det handler faktisk om leietagere.

Boligskatt er både omfordelende og øker effektiviteten i økonomien. Effektivitetsgevinsten handler om at beskatning ikke skal vri investeringsbeslutninger.

Omfordelingsaspektet handler om at de som ikke eier bolig, en gruppe som er dårlig stilt økonomisk, ikke får ta del i skattefordelen. I tillegg til at det i stor grad er slik at de som eier en verdifull bolig også har høy inntekt. Det er dette forskningsartikkelen min dokumenterer.

Skatteutvalget har det samme perspektivet, og skriver blant annet: «At skattesystemet fører til høyere bokostnader for leietagere enn for eiere, er uheldig fra et fordelingsperspektiv».

Nå er det ikke sånn at det er et allment ønske om at skattesystemet skal være mer omfordelende enn det er i dag. Det er et politisk spørsmål. Men generelt er omfordeling et viktig aspekt ved skattesystemet. Og der mange andre omfordelende skatter er skadelige for økonomien, gir boligskatt effektivitetsgevinster.

Så selv om Høegh-Krohn ikke ønsker et mer omfordelende skattesystem, burde han likevel se verdien ved å la boligskatt erstatte mer skadelige, omfordelende skatter.

Ellers nevner Høegh-Krohn bekymring ved et boligprisfall på 20 prosent. Det er neppe noen i denne debatten som ønsker et brått fall i boligprisene, og det er en grunn til at boligskatten er foreslått innført over lang tid.

Tanken er at når boligskatten er fullt innført, etter si ti år, vil boligprisene være lavere enn de ellers ville vært, men ikke nominelt lavere enn i dag.

En relativt lavere pris for å kjøpe bolig, på grunn av et høyere kostnadsnivå ved å eie bolig, vil hjelpe mange førstegangskjøpere, da egenkapitalkrav og grenser for maksimalt lån setter begrensninger ved kjøpstidspunktet. Inntektsvekst gjør at mange av disse kjøperne er mindre økonomisk presset senere i livsløpet.

Hvis man leser det som faktisk står skrevet i Skatteutvalgets NOU, vil man se at det er et solid faglig grunnlag for deres forslag om fordelsbeskatning av bolig.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.