Mari O. Mamre, PhD-stipendiat i boligmarkedsøkonomi, Handelshøyskolen ved NMBU

Norske boligpriser i farlig farvann – og trygg havn

Er norske husholdninger så gjeldstynget at det fører til prisfall i boligmarkedet? Er Norge virkelig bedre rustet enn andre land?

Publisert: Oppdatert:

Høyere renter og svakere utvikling i boligmarkedet fremover vil ventelig redusere presset på både gjeld og boligpriser, men vi står svært sårbart til dersom det skulle komme en krise, skriver innleggsforfatteren.
Høyere renter og svakere utvikling i boligmarkedet fremover vil ventelig redusere presset på både gjeld og boligpriser, men vi står svært sårbart til dersom det skulle komme en krise, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Per Thrana)