Husleieloven er moden for en gjennomgang, skriver statssekretær Heidi Nakken her i DN. Det er svært gledelig lesning. Så da regner vi med at det også fører til en reell revidering av loven. For det trengs.

Inger Lise Blyverket
Inger Lise Blyverket (Foto: Gøril Furu)

Vi i Forbrukerrådet har tatt til orde for en revidering av dagens husleielov, fordi vi mener den er utdatert og gir en skjev maktbalanse i klar disfavør av leietager. I en kommentar i DN 6. august tar kommentator Anita Hoemsnes til orde for å sikre leietageres rettigheter bedre, og det er i et innlegg i samme avis den 12. august at Nakken, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, svarer på Hoemsnes’ kommentar.

Det er her hun skriver at vi ikke må skylle barnet ut med badevannet.

Det er lett å forstå at Nakken ikke vil sammenligne leiemarkedet i Norge med våre naboland. Husleieloven i Norge henger nemlig ikke med når forholdene her til lands i praksis ligner mer og mer på det vi ser i Norden: Flere leier, og flere leier lenge.

En del kommer seg aldri inn på boligmarkedet som eiere.

Loven er laget i en annen tid og for en annen type leie. Når vi ser at boligsituasjonen er veldig annerledes enn da loven ble skrevet for snart 30 år siden, må vi være åpne for at den ikke er tilpasset vår tid.

Det er pussig at regjeringen mener at forbrukervernet skal være så mye svakere på akkurat dette området i Norge, hvor vi tradisjonelt har et veldig sterkt forbrukervern.

Nakken skriver at loven skal gi en balansert fordeling av rettigheter og plikter. Det gjør den faktisk ikke.

… utleiere kan måtte gi fra seg noen rettigheter mot å få styrket andre

Forbrukerrådet mener det må være mulig å finne en ny og bedre balanse i en revidert lov som sikrer leietagers grunnleggende behov som stabilitet, rett til privatliv og frihet til å gjøre boligen sin til et hjem. Det kan man fint få til uten at private utleiere «skal måtte ha leieboere på livstid», slik Nakken antyder. Men utleiere kan måtte gi fra seg noen rettigheter mot å få styrket andre.

Eierlinjen står fjellstøtt i Norge, det gjør også friheten til å leie ut hele eller deler av boligen. Slik skal det fortsatt være. Men så lenge det å bo er noe av det viktigste for oss alle, er vi nødt til å revidere husleieloven, slik at de som leier kan få dekket de grunnleggende behov på lik linje med de som eier.

Cirka en fjerdedel av dagens rundt én million leietagere bor med barn. Barna er enda mer avhengig av tryggheten i å få disse behovene dekket, noe også Barneombudet har merket seg når de deler vår bekymring for dagens leiemarked.

Vi er glad for at DNs kommentator ser behovet for endring, og vi kan forsikre Nakken om at i alle fall Forbrukerrådets forslag til mulige endringer er både velfunderte og rettferdige. Vi håper regjeringen har såpass åpne øyne for problemstillingen at deres oppstartede arbeid med å se på Husleieloven vil ende opp i et bredt sammensatt utvalg med mål om en ny og forbedret lov.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.