Boligkvalitet under press

Det er bekymringsfullt at kvaliteten på boliger og boområder blir redusert uten at det har gevinst for noen andre enn utbyggerne, sier forfatteren. Illustrasjonsfoto: GORM K GAARE
Det er bekymringsfullt at kvaliteten på boliger og boområder blir redusert uten at det har gevinst for noen andre enn utbyggerne, sier forfatteren. Illustrasjonsfoto: GORM K GAARE
Publisert 7. February 2017, kl. 19.45Oppdatert 16. February 2017, kl. 16.19