Kommunaldepartementet foreslår i ny teknisk forskrift å senke kravene til dagslys, utsyn, uteområder og lydisolering i nye leiligheter. Samtidig åpnes det for å droppe luftemulighet til friluft. Ønsketenkningen er at reduserte kostnader for utbyggerne vil føre til lavere boligpriser. Men boligkvalitet er i dagens marked løsrevet fra boligprisene – spesielt i markedet for de minste leilighetene.

For å få bygd flere boliger raskt i byene, legger regjeringen til rette for enklere og billigere bygging.