Dag Flater Hwang har et langt innlegg i DN 10. april om det han kaller Obos-regimet i boligselskaper. Innlegget er, til tross for lengden, overraskende lite konkret, men jeg vil knytte noen kommentarer til enkelte punkter.

Hwam er med all tydelighet uenig i hvordan boligselskapet han eier bolig i drives. Det er lov. Samtidig er det slik at det å bo i et borettslag eller sameie innebærer at det tidvis tas beslutninger som man må respektere selv om man ikke liker dem.

Boligsameier og borettslag er som et representativt demokrati i miniatyr. Boligeierne bestemmer, og det skjer i årsmøtet når boligeierne velger styre og stemmer over de saker som fremlegges etter initiativ fra eierne selv eller fra styret. Styret skal deretter ta de løpende beslutningene relatert til sameiets eller borettslagets drift. Det er styret som er byggherre, som inngår avtaler med leverandører og som inngår låneavtaler.

Hwam påstår at det er et samrøre mellom Obos som forretningsfører og styret, og at beslutninger tas i lukket rom. Obos har ingen egeninteresse i å holde informasjon skjult for boligeierne. Obos skal utføre de oppgavene som styret har bestemt og som er nedfelt i de oppsigelige forretningsførerkontraktene, men beslutningene skal og må tas av det enkelte styre. Styret bestemmer om og i hvilken utstrekning styreprotokoller og annen dokumentasjon fra styrets arbeid skal gjøres tilgjengelig for boligeierne.

Vi kjenner oss ikke igjen i den virkelighet Hwang maler. Tvert imot ser vi at styrene er svært opptatt av forankring og informasjon til beboerne når store kostnadskrevende prosjekter skal gjennomføres.

Det er riktig at Obos tilbyr mange tjenester og produkter som er relevante for boligselskapene, og som de selvsagt står fritt til å velge om de vil benytte seg av. Og mange gjør det, kanskje fordi tjenestene og produktene er konkurransedyktige både på pris og kvalitet.

En forutsetning for en velfungerende demokratisk diskurs er at argumentene som benyttes er saklige og etterprøvbare. Når Hwang skriver at det foregår saker som strider mot både lover og vedtekter, uten å nevne hvilke saker og at boligeierne påføres tap, uten å fortelle hvilke tap, fremstår det som dypt usaklig over for både våre medarbeidere, som legger sin ære i gjøre en god jobb for kundene, og ikke minst den enorme innsatsen som tusenvis av styremedlemmer legger ned til beste for beboere og eiere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.