Høyre har en god vei å gå

SV vil ta en rekke grep for å gjenreise boligpolitikken for å gi alle et anstendig, rimelig og forutsigbart sted å bo. Jeg tok blant annet til orde for en tredje boligsektor og en egen boligminister i DN 19. august.

Kari Elisabeth Kaski
Kari Elisabeth Kaski (Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)

Dette har både kommunalminister Nikolai Astrup (DN 21. august) og direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge svart på. Jeg er glad for at Lauridsen deler SVs syn om behovet for en egen boligminister som kan se hele boligpolitikken under ett. Men da trenger vi også en boligpolitikk.

Jeg skrev at det er viktig å bygge nok boliger, så jeg skjønner ikke helt premisset til Lauridsen om at det skal bygges for få boliger. Men det er naivt å tro at vi kan bygge oss ut av dagens uholdbare situasjon. Både boligprisveksten og gjeldsveksten er for stor, og mange med vanlige inntekter får ikke kjøpt bolig.

Derfor har SV forslag til en ny og helhetlig boligpolitikk, der vi både skal bygge flere boliger og i tillegg gjøre mange flere grep, både strukturelle tiltak for å bremse prisveksten og å skape flere veier inn i boligmarkedet.

En tredje boligsektor er nettopp en slik vei inn. Det vil også gi folk et trygt sted utenfor det kommersielle leiemarkedet og dempe prispresset der. I en slik bolig vil en kunne leie over lengre tid med regulerte priser, og få stabilitet selv som leietager. Eller en kan få gradvis kjøpe boligen og komme inn i boligmarkedet.

Dette er ikke å svekke eierlinja, det er å styrke den. Flere, særlig blant lavtlønte, opplever i dag at drømmen om å eie en egen bolig er en utopi. Boligformuen er svært ujevnt fordelt.

Dette er ikke å svekke eierlinja, det er å styrke den

En fjerdedel av befolkningen eier ikke bolig. De kjennetegnes blant annet av å ha lavere inntekt enn dem som eier. Og det er vesentlig flere av den med høy inntekt som eier sin egen bolig enn med lav inntekt.

De som står utenfor, går glipp av et forutsigbart tak over hodet og de økonomiske fordelene som følger med det å eie bolig, herunder et titall milliarder årlige skattesubsidier fra myndighetene – noe som i realiteten er en overføring fra dem som har minst til dem som har mest.

Nikolai Astrup skriver at regjeringen nå vil gi kommunene en rett til kreve at en viss prosentandel boliger i nye prosjekter skal være «leie-til-eie»-boliger. Det er et lite skritt på veien og delvis i tråd med hva SV har foreslått i flere år.

Men vi trenger en helhetlig politikk som sørger for at boligmarkedet utvikles på premissene til folk som har behov for bolig, ikke dem som bygger ut boligene. Der har Høyre, med sine rike venner i eiendomsbransjen, en god vei å gå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.