Innlegg: Styr unna SVs boligfelle

Vi vil nå gi kommunene en rett til å kreve at en viss prosentandel boliger i nye prosjekter skal være «leie-til-eie»-boliger. Men SVs idé om å la utvalgte bo i prisregulerte boliger til evig tid, er en felle.

Høye boligpriser gjør at flere sliter med å kjøpe seg egen bolig. Løsningen er ikke ordninger som stenger dem ute permanent, skriver Nikolai Astrup om Kari Elisabeth Kaskis forslag.
Høye boligpriser gjør at flere sliter med å kjøpe seg egen bolig. Løsningen er ikke ordninger som stenger dem ute permanent, skriver Nikolai Astrup om Kari Elisabeth Kaskis forslag.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 22. August 2021, kl. 08.05Oppdatert 22. August 2021, kl. 08.05