Feilslått om Oslos boligpolitikk

Anne Haabeth Rygg (H), nestleder i Finansutvalget i Oslo kommune, mener Oslo kommune ikke kan eie og forvalte boliger (innlegg i DN 24. august). Kommunen bør ifølge Rygg selge alle boliger, bortsett fra dem som huser «mennesker med lav eller manglende boevne som har et hjelpebehov som gjør at det private boligmarkedet er uegnet».

Ingen mennesker har lav eller manglende boevne. Alle kan bo. Det handler om hvilke tjenester man trenger for å kunne leve gode liv i egen bolig.

Oslo kommune skal eie boliger fordi vi skal ha et alternativ til privat leiesektor. Noen trenger å bo i kommunal bolig fordi livssituasjonen blir bedre om man kombinerer bolig og kommunale tjenester. Da kan en kommunal bolig være et viktig og stabilt hjelpemiddel. Bystyret har bestemt at vi skal ha en sosial profil på husleiefastsettelse, i kombinasjon med andre virkemidler. Som boligutleier skal kommunen være romslig overfor leietagerne og bidra til gode boliger og bomiljøer.

Byrådet har gjort flere grep for å bedre bomiljøet i kommunale gårder. Blant annet ble det satt av 80 millioner til en bomiljøsatsing fra 2017. Det har gitt bedre bo- og oppvekstmiljøer i flere gårder i form av fysiske oppgraderinger, opprettelse av gårdsstyrer og økt beboermedvirkning.

Rygg påstår at å motta både kommunal og statlig bostøtte gjør at flere opplever en innlåsingseffekt i kommunal bolig. Også det blir unyansert.

Dagens kommunale bostøtteordning er 20 år gammel og er ikke justert i løpet av disse årene. Bystyret har derfor bedt byrådet om å vurdere og gjennomgå dagens praksis for fastsetting av husleie og personrettede støtteordninger. Formålet er å kartlegge hvilke kommunale virkemidler som best fanger opp ulike beboergruppers behov. Når utredningen er ferdig, kommer byrådet med en anbefaling til bystyret.

Å hevde at kommunens boligmasse er uhensiktsmessig, gjenspeiler ikke virkeligheten. Vi ser at vi trenger flere kommunale boliger, men at noen boliger ikke er tilpasset behovet bydelene har i dag. Byrådet vil derfor i løpet av høsten legge frem ny boligbehovsplan.

At etableringen av Oslobygg KF vil resultere i et «gigantisk kommunalt selskap» som skal forvalte kommunale boliger, er også feil. Boligbygg Oslo KF består og skal fortsette å forvalte de kommunale boligene. Forvaltningen etter dagens modell sikrer høyere kvalitet i boligene, trygge bomiljøer og gode oppvekstmiljøer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.