I DN 29. juni taler Erlend Eide Bø i SSB varmt for boligskatt. De fleste er nok enig i at det burde vært enklere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet, at alle lag av befolkningen burde hatt muligheten til å eie sin egen bolig og at for høy boliggjeld er en bekymring, men er boligskatt et godt virkemiddel?

Det er sikkert riktig at boligskatt vil kunne redusere boligprisene, men vil det redusere boligprisene på de boligene som er aktuelle for førstegangskjøpere?

Mange av dem som eier boliger i det aktuelle prissjiktet, betaler ikke formuesskatt, så økt formuesverdi vil neppe hjelpe. Fordelsbeskatning ved bruk av egen bolig vil på sin side ramme førstegangskjøpere og de som ikke har råd til å eie sin egen bolig, vel så hardt som etablerte boligeiere.

Eide Bø bruker en bolig til to millioner kroner som eksempel, men hva ville boligskatten vært for de boligene som koster 20 eller 50 millioner kroner? Boligskatten ville da vært henholdsvis 168.000 kroner og 420.000 kroner per år, og formuesskatten på boligen omtrent det samme. I tillegg kommer eiendomsskatten, som i Oslo i dag ville vært henholdsvis 34.200 kroner og 106.200 kroner.

Boligskatt vil gi en kjedebeskatning ved at det samme formuesgodet blir beskattet hvert år. Eiere av høyt verdsatte boliger blir nødt til å ta ut penger av egne virksomheter eller realisere andre formuesgoder for å betale boligskatt hvert år – penger som heller burde investeres i verdiskaping.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.