Ermal Veliqi tar i sitt innlegg i DN 20. mai opp en svært viktig problemstilling: Det er for lett å være useriøs for boligutleiere i dag. Leietagerne er den svake part, slik dagens regelverk og tilsyn er satt opp. Vi er likevel litt uenig i hvordan man best kan styrke leietagers posisjon i det som per i dag er et svært broket og uoversiktlig marked.

Når man leser kronikken til Veliqi, kan man få inntrykk av at det er de profesjonelle utleieaktørene som dominerer utleiebransjen. Sannheten er ganske annerledes.

Tone Tellevik Dahl
Tone Tellevik Dahl (Foto: Sturlasson)
Ida Hjeltnes
Ida Hjeltnes (Foto: Sturlasson)

Leiemarkedet har i lang tid vært dominert av mange ikke-profesjonelle, private småskala aktører. Nasjonalt er om lag 75 prosent av utleierne i denne kategorien. Selv om mange av disse er seriøse og leier ut gode boliger, gjør den store andelen og antallet i seg selv leiemarkedet svært fragmentert og lite transparent.

Det er vanskelig for leietagere å finne de gode utleierne og boligene, og for myndighetene å tilrettelegge for et godt leiemarked. Noe som har gitt leiemarkedet et generelt dårlig omdømme.

Om lag én million nordmenn bor i leid bolig – og antallet øker. Siden 2015 har andelen som leier bolig økt med ett prosentpoeng, noe som tilsvarer omtrent 90.000 flere leietagere på seks år.

Hovedutfordringen for leietagerne er ikke mangelen på et husleietilsyn, men mangelen på en mer profesjonalisert bransje.

De senere årene har antall profesjonelle utleieaktører økt, og bransjen har arbeidet med å bedre kvaliteten og variasjonen av tilbudet, med mål om å kunne tilby gode hjem for flere. Norsk Eiendom har påtatt seg bransjeforeningsansvaret for boligutleie, med mål om økt profesjonalisering, utarbeidelse av blant annet beste praksis fra forvaltning, som beboermedvirkning og kontrakter.

Fra leietakerstiden har det vært jobbet tilsvarende, med å belyse utfordringer og behov for verktøy som kan gi leietagere økt forutsigbarhet og innsikt i markedet.

Regjeringen har gitt tydelige signaler på at også de ønsker en økt profesjonalisering av utleiemarkedet.

Disse ambisjonene passer godt med initiativet om en boligmerkeordning, som leietager- og utleiesiden sammen står bak. Med stiftelsen Pådriv og Nedenfra as, overleverte Leieboerforeningen og vi i Norsk Eiendom et konseptforslag til våre finansielle støttespillere, Husbanken og Oslo kommune, til en merkeordning for å sertifisere utleiere og merke leieboliger.

Merkeordningen har som formål å gjøre det enklere for leietagere å velge blant gode utleieboliger – og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i deres utleieobjekter. Rapporten viser at en merkeordning er realiserbar og vil gi gevinster, både for leietager, utleier og samfunnet som sådan.

Det er helt klart noen dilemmaer som er avdekket gjennom konseptutviklingen. Det er viktig at en merkeordning ikke får en prisdrivende effekt. Eller at den bidrar til økte forskjeller i leiemarkedet, og at det sørges for en balanse mellom tillit og kontroll.

Det er avgjørende at leieboerne opplever at leieforholdet og -objektet stemmer overens med kvalitetsstempelet som gis gjennom merkeordningen, og at utleierne opplever merkeordningen som noe som gir større merverdi enn merarbeid.

Neste skritt på veien mot en merkeordning blir å teste ut konseptet for å sikre at vi ikke får uønskede effekter, at det blir enkelt å administrere, bruke og forstå for aktørene. Flere utleiere står klare for å bidra til et pilotprosjekt.

Det vil være bedre bruk av offentlige ressurser å teste ut en merkeordning, samtidig som man gjennomgår regelverket knyttet til utleiesektoren, enn å opprette flere tilsyn og kontrollinstanser.

Flere utleiere står klare for å bidra til et pilotprosjekt

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.