Gir tilstramning for boliglån mer ulikhet?

Finanstilsynet vurderer boliglånsregulering ut fra hensynet til finansiell stabilitet alene. Nå bør fordelingsvirkningene utredes og tas hensyn til.

Gjør kravene i utlånsforskriften at de med lav inntekt eller formue, eller foreldre med lav inntekt eller formue, kommer senere inn på boligmarkedet enn andre, spør artikkelforfatteren.
Gjør kravene i utlånsforskriften at de med lav inntekt eller formue, eller foreldre med lav inntekt eller formue, kommer senere inn på boligmarkedet enn andre, spør artikkelforfatteren.
Publisert 22. November 2022, kl. 13.58Oppdatert 22. November 2022, kl. 13.58