Steinar Juel prøver å bruke et svar på vår kronikk om «serieopplånere» i DN tirsdag i til å gjenta Civitas motstand mot reguleringer, men han strever med å være så uenige med oss (replikk i DN 1. september).

Når vi finner at en stor gruppe med svak inntekt i større grad får og tar opp forbrukslån i Norge enn i andre land uten boliglånsregulering, så mener vi at dette er et problem for den finansielle stabiliteten. Det er et problem som skyldes forbrukernes egne valg, men også at bankene kan være overdrevent utlånsvillig.

Vi peker i vår kronikk spesielt på at en for tidlig fjerning av kravet til 85 prosent belåning for andre enn førstegangskjøpere utgjør en ny kilde til kreditt for utsatte husholdninger. Vårt poeng er at man må være forsiktig med å fjerne kravet til belåningsgrad i utlånsforskriften og målrette reguleringer mot usikret gjeld.

Når det ser ut til at så mange som 8–10 prosent av boliglånskundene har et forbruk som gjør dem avhengige av gjentatt bruk av usikrede lån og fortsatt boligprisvekst, så utgjør det et problem for finansiell stabilitet som vi må ha en klar plan for å håndtere.

Reguleringene bør derfor spisses for å stoppe lånekarusellen for utsatte husholdninger, gjennom å begrense de dyreste låneformene. Gjerne løsne opp i reguleringene, spesielt for førstegangskjøpere, men ikke fjerne krav til belåningsgrad for alle så raskt at det bidrar til å skape større utfordringer for «serieopplånerne», noe som gir risiko for den finansielle stabiliteten.

Bankene bør ta et større ansvar for bærekraftig kreditt, og ikke bare for bærekraften til sine kunder. Likevel har utlånsreguleringer vist seg nødvendig. Utlånsreguleringer bør innføres med forsiktighet og nedtrappes med klokskap.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.