Hvem kan jeg takke for boliggevinsten min i Oslo?

I 2021 vil jeg «tjene» cirka 400.000 kroner på min lille sekundærbolig i Oslo. Da snakker jeg ikke om leieinntekter, men ren verdiøkning etter ekspertenes spådom om knapt ti prosent forventet prisstigning. Det er ikke bare jeg som er så heldig, men alle som eier hus og leiligheter i Oslo.

Jeg spør meg derfor hvor får jeg disse pengene ifra? Hvem kan jeg takke?

I et makroperspektiv er det lite som tyder på at pengene kommer fra Oslo, fordi alle som eier bolig der mottar lignende gaver selv. De som leier fortjener nok en takk, men ellers tyder mye på at pengene kommer utenfra, men hvorfra?

Makroøkonomisk sett ser jeg tre muligheter. Fra utlandet, fra staten/regjeringen (dvs. oljen) eller fra distriktene?

I distriktene har husverdiene falt over lang tid, fordi folk flytter til byene, særlig Oslo, for å få en jobb. Folk må da betale ekstra mye for bolig i et bymarked, mens de taper mye på boligen de må selge i distriktene. Noe av mine økte verdier kommer da tydeligvis derfra.

Jeg vil derfor rette en takk til alle som flytter til Oslo fra distriktene, unge ubemidlede og voksne lavtlønnede i særdeleshet. Jeg vil også samtidig rette en takk til staten/regjeringen som gjennom en langsiktig kraftfull sentralisering sørger for mest mulig jobber i Oslo, slik at mange må flytte dit for å få jobb.

Egentlig bør jeg vel også rette en takk til Oslo kommune som indirekte bidrar ved ikke å regulere nok byggetomter, noe som kunne dempet prispresset noe.

Om utlandet fortjener takk, er jeg litt mer usikker på. Tilstrømmingen av innvandrere til et høykostland er vel neppe så veldig stor, bortsett ifra flyktninger og sesongarbeids-innvandring? Dette kan sikkert noen eksperter informere nærmere om slik at en eventuell takk treffer riktig.

Fortsetter dette, er jeg sikret en solid «tilleggspensjon» til vin og reiser i mange år. Dette er selvsagt svært så «bærekraftig» for meg og alle andre byhuseiere, men at det på noen måte er bærekraftig for Oslo, landet og kommende slekter, skal ingen innbille meg.

Så det spørs derfor om jeg på vegne av disse bør trekke tilbake takken til staten og regjeringen, som både kunne og burde styrt politikken annerledes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.