Anita Hoemsnes skriver i DN 1. juli om Fredensborg Bolig sin satsing på Leie til eie. I denne sammenheng vil vi komme med noen tilføyelser.

Skal dagens utfordringer i boligmarked løses trengs det både private og offentlige initiativ. Vi anser vårt konsept som et supplement til myndighetene sine planer, og økt tilbud kommer alltid forbrukeren til gode.

Leie til eie-kunder som ønsker å benytte sin kjøperett på våre boliger må fremlegge finansieringsbevis, noe som ivaretar boliglånsforskriften og dens formål.

Ingen egenkapital? Ny boligmodell på vei! dn+

Når det gjelder byggelån er bankene bevisst på sin eksponering for finansiell risiko. Derfor vil vår finansielle praksis være utformet slik at bankens interesser ivaretas både ved åpning av byggelånet, samt ved ferdigstillelse av boligprosjektet. En konsekvens av dette er lavere risikojustert egenkapitalavkastning for Fredensborg Bolig.

Fra et forbrukerperspektiv har vårt Leie til eie-konsept flere fordeler. Kunden får all eventuell verdistigning på boligen og leieavtalen er ensidig oppsigelig for kunden etter det første året. Samtidig er kjøperetten på boligen frivillig, noe som i praksis beskytter kundens oppsparte egenkapital mot en eventuell nedgang i boligprisene. Benytter kunden kjøperetten bortfaller naturligvis leieavtalen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.