Ikke øk minstetiden for husleiekontrakter

Vi som utgjør mindretallet i husleieutvalget, mener de foreslåtte endringene vil forringe leiemarkedets virkemåte og ramme de svakeste leierne.

Flertallet i husleielovutvalget foreslår at fem år blir den nye minstetiden for en leiekontrakt, mot tre år i dag.
Flertallet i husleielovutvalget foreslår at fem år blir den nye minstetiden for en leiekontrakt, mot tre år i dag.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 19. February 2024, kl. 18.47Oppdatert 19. February 2024, kl. 18.47