Jeg leser med interesse og gjenkjennelse Terje Erikstads kommentar i DN 18. juli om bonusordninger i selskaper hvor staten har store eierinteresser. Kommentaren burde bli obligatorisk lesning for styreledere i så vel store som små selskaper. Bakgrunnen er avisens avsløring av at bonusordningene i realiteten er en del av et fastlønnssystem. Det burde ikke overraske noen.

Over tid er det skrevet mye rart om hvorfor man har bonusordninger og forsvar for disse. For å oppsummere enkelt: Jeg har, som leder i mitt tidligere aktive arbeidsliv gjennom flere år og i flere virksomheter, vært med på å utforme, forvalte og forsvare forskjellige bonusvarianter for ledere og ansatte. Resultatet? Nedslående.

Bonusordningene virket aldri på en måte som ga noen form for ønsket resultat. Snarere tvert imot. Synlig misnøye blant ansatte har til dels vært resultatet. Som professor Bård Kuvaas (BI) påpeker, finnes det lite forskning som gir belegg for bonussystemenes effekt.

Det fornuftige vil være å slutte med generelle bonusordninger. De bare forvirrer, skaper frustrerte ansatte og særlig i offentlige selskaper, eksempelvis som DNB: dårlig omdømme og misfornøyde kunder. Det blir enklere å ansette gode ledere om man er tydelig på at det er jobben man til enhver tid gjør, som er grunnlag for den lønnen man får.

Det skal ikke være slik at man får god lønn for å møte på jobb, dernest bonus når man jobber? Det kan jo se slik ut. Vi kan ta for gitt at styreledere ikke kan dokumentere at ordninger som praktiseres, har gitt ønskede resultater. De er snarere et resultat av gammel (u)vane.

Det skal ikke være slik at man får god lønn for å møte på jobb, dernest bonus når man jobber?

La oss stille et retorisk spørsmål: Er det virkelig slik at konsernsjefer og andre ledende ansatte ville ha gjort en dårligere jobb og lagt inn mindre innsats om de ikke hadde bonusavtaler? Det bør de enkelt kunne redegjøre for.

Kanskje noen ville ha byttet jobb om ordningene ikke fantes? I så fall er lønnen for lav, og bekrefter DNs konklusjon: Bonus er i realiteten en del av den faste lønnen. Lønn til ansatte og ledere bør (over tid) tilsvare forventede resultater i et gjennomsnittsår. Det betyr at man noen ganger får mer betalt enn man «fortjener», andre ganger mindre. Slik det er for «vanlige folk». Det er vel helt greit?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.