Ingeniør Henning Flingtorp skriver i DN 31. desember at elbiler bør forbys fordi elkraften som brukes til å lade elbiler, alternativt kunne ha blitt eksportert og erstattet kullkraft på kontinentet.

Dessverre er dette en ganske vanlig myte, men det gjør den ikke mer sann av den grunn. Det er flere grunner til at Flingtorp bommer, men den viktigste er at all kraftproduksjon i Europa er en del av EUs kvotemarked.

I EUs kvotemarked vil antall kvoter (utslippsrettigheter) reduseres med 43 prosent i 2030 sammenlignet med 2005 – uavhengig av kraftutvekslingen mellom europeiske land. Utslipp fra elbiler, elektriske ferger og elektriske busser er, fordi de går på strøm, omfattet av EUs kvotemarked. Utslipp fra forbrenningsmotorer i transportsektoren er ikke det.

Ved å gå fra forbrenningsmotor til elektrisk motor, flyttes dermed utslippene inn i et kvotemarked der utslippstaket trappes ned hvert eneste år – uavhengig av hvor mange nye utslippskilder som legges inn. Fra 2021 vil taket senkes med 2,1 prosent i året, slik at målet om 43 prosent reduksjon i 2030 blir nådd. Prisen på en kvote har det siste året økt fra rundt 7,50 euro til 23 euro. Det har betydelig negativ effekt på kullkraftverkenes økonomi.

Nikolai Astrup, utviklingsminister og tidligere miljøpolitisk talsperson i Høyre.
Nikolai Astrup, utviklingsminister og tidligere miljøpolitisk talsperson i Høyre. (Foto: Gunnar Lier)

Når vi legger om fra fossilt til elektrisk i transportsektoren, bidrar vi altså til en dobbel effekt – vi reduserer våre nasjonale utslipp og bidrar samtidig til et mer effektivt europeisk kvotemarked. Samtidig er det en positiv bieffekt at elektriske biler gir bedre lokal luftkvalitet enn dieselbiler.

Det er mye å si om de ulike beregningene for energiforbruk og utslipp som Flingtorp presenterer. Tabellen hans viser at elbiler bruker halvparten så mye energi som en fossilbil. Det sier mye om elbilenes energieffektivitet, men selv dette lave tallet for kWh/km tror jeg de fleste elbileiere vil mene er skyhøyt over faktisk forbruk. Og kanskje av den grunn er det ikke vanskelig å finne såkalte «well-to-wheel»-forskningsprosjekter som gir det motsatte resultat av det Flingtorp hevder. Imidlertid spiller dette liten rolle i en europeisk kontekst, fordi kraftsektoren er omfattet av EUs kvotemarked. Det er også grunn til å merke seg at de reelle utslippene fra bensin- og dieselbiler er betydelig høyere enn de oppgitte utslippene fra fabrikken. Det må også regnes inn.

Ingen land i verden omstiller transportsektoren like raskt som Norge. Dersom vi skal nå de globale klimamålene, må resten av verden følge Norges eksempel. Det tar lang tid å bytte ut bilparken. Vi kan ikke vente til kullkraftverkene er faset ut, med å starte omstillingen i Norge og globalt. Flingtorps forslag om å forby elbiler er å gå baklengs inn i fremtiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Strålende vinterrødvin
Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å få tak i de gode rhônevinene, men dette er et godt kjøp fra Sør-Afrika. Perfekt til norsk viltkjøtt og kan drikkes nå. Mullineux lager en delikat og saftig syrah fra Sør-Afrika som er perfekt om vinteren.
01:35
Publisert: