Jeg leser i DN 1/7 at det påpekes at Storbritannia har blitt et friere og fattigere land etter at landet forlot det europeiske felleskapet, og den 9/7 står det en lignende sak på trykk. Jeg vil med dette gjøre meg noen betraktninger rundt Kjetil Wiedswangs kommentarer.

For det første har vi sett klare tendenser på at Storbritannia blir rammet hardt økonomisk av Brexit. Selv om pandemien gjør at vi må vente før vi får se de endelige økonomiske konsekvensene, tyder alt på at Storbritannia har blitt et fattigere land på grunn av Brexit. Handelen mellom Storbritannia og EU har falt med 18 prosent, og Storbritannia har nå dårligere markedsadgang enn det hadde som EU-medlem. Det er all grunn til å tro at de negative konsekvensene også hadde vært store for Norge. Det er naivt å tro noe annet.

Små og store jobbskapere over hele landet eksporterer varer og tjenester for ca. 1 000 milliarder kroner i et normalår (2019). Det meste av det de eksporterer går til det indre marked. Det blir nesten litt feil å kalle eksport til det indre marked for eksport, for i realiteten er det vårt hjemmemarked.

Stiftelsen "Bertelsmanns Stiftung" har estimert verdien av dette hjemmemarkedet for hvert land i Europa. Norge er en av de som tjener absolutt mest på det indre marked, estimert til 17 500 kroner per innbygger, eller ca. 90 milliarder kroner totalt. Det er ikke tvil om at vi hadde vært et fattigere land uten det indre marked.

Hva så med friheten?

Det er norske folkevalgte som avgjør det som er viktig for folk i Norge. Det er norske folkevalgte som avgjør om Sjøgata Brygge i Levanger kan bygges. Det er norske folkevalgte som avgjør om det skal bygges brannstasjon i Florø. Det er norske folkevalgte som avgjør om det skal bygges dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord.

Det er ikke et problem for selvråderetten at tekniske standarder på varmtvannsberedere blir avgjort av eksperter på europeisk nivå. Det er ikke et problem for selvråderetten at det ikke utelukkende er nordmenn som avgjør hvorvidt kjemikalier som forårsaker kreft skal være utilgjengelig på markedet. Det er ikke et problem for vår frihet at vi i felleskap med Europa bestemmer kriteriene for energimerking på støvsugere.

Det at vi sammen med våre europeiske naboer lager standarder innenfor varer og tjenester er en stor besparelse for det norske samfunnet. Det hadde ikke gitt mening at vi i Norge skulle gjort en selvstendig vurdering av sikkerheten til et bilsete for barn. En tysk ingeniør kan gjøre en slik vurdering for oss, uten at det skader vår selvråderett.

Vi er tjent med et tett samarbeid med Europa, og EØS-avtalen er vår nøkkel inn dit. Forrige uke var jeg i London for å signere den nylig fremforhandlede frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. Det er en god avtale for små og mellomstore bedrifter, for klima og miljø, for friheten til den enkelte og muligheter for bedriftene. Men den er langt ifra god nok for Norge sammenlignet med EØS. Det er det viktig at kommer frem, når man kan bli fristet til å kjøpe Senterpartiets katastrofale historiefortelling frem mot valget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.