I DN leste vi nylig at norske byggentreprenører sitter igjen med smuler på bunnlinjen. Den utviklingen kan ikke fortsette.

Sverre Tiltnes
Sverre Tiltnes

Norge har Europas sterkeste økning i kostnader for bygging av leiligheter de siste 20 årene, ifølge Eurostat. Samtidig sitter altså våre 20 største entreprenører kun igjen med 70 øre for hver 100-lapp de omsetter. I realiteten er de sysselsettingsmaskiner på vaklende larveføtter.

Hvis ikke vi selv klarer å produsere mer kostnadseffektivt, vil garantert utenlandske selskapet gjøre det for oss. Resultatet av det blir tap av norske arbeidsplasser og skatteinntekter.

Behovet for lønnsomhetsforbedringene i norsk byggenæring er en av hovedårsakene til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettet Bygg21-samarbeidet. I snart fem år har mer enn 100 av næringens «fremste» representanter jobbet utrettelige med å utarbeide råd og «beste praksiser» som vil føre til en mer lønnsom og bærekraftig byggebransje.

Helt konkret vil vi kunne redusere kostnadsnivået i byggenæringen med 20 prosent. Næringen kan levere kvalitetsbygg til mer fornuftige priser og samtidig øke egen lønnsomhet og konkurransekraft. Det forutsetter imidlertid at næringen tar ny praksis i bruk og at myndighetene legger til rette for det. God samhandling er en av nøklene til større produktivitet og lavere kostnader. Usikkerhetsstyring og rettidig, presis og løsningsorientert informasjon skaper gode vilkår for alle de som er involvert i et byggeprosjekt. For å hjelpe entreprenører og andre aktører i bransjen til å lykkes med det har vi utarbeidet en egen veileder som garantert bidrar til bedre bygg og økt lønnsomhet. Det krever åpenhet, tillit og samhandling.

Samhandling er imidlertid umulig uten god relasjonskompetanse, og det bør derfor være førende når entreprenørselskaper utdanner og ansetter nye prosjektledere.

Mye ventetid, dobbeltarbeid, misforståelser og uutnyttet potensial er normen i mange byggeprosjekter. Det kan fort bli dyrt.

Nøkkelen til effektive byggeprosjekter ligger i organisering, planlegging og «flyt». Virksomheter som greier å industrialisere hele eller deler av byggeprosessen vil oppleve bedre ressursbruk, kostnadskontroll, økt lønnsomhet og høyere kvalitet. For å lykkes med dette er det:

  • avgjørende med standardisering og automatisering, herunder repetisjon, robotisering og gjenbruk av beste praksiser.
  • helt nødvendig å implementere teknologiske løsninger – digitale modeller og løsninger har sørget for papirfrie byggeplasser og bidratt til en enorm forbedring i lønnsomheten hos flere i bransjen.
  • Systemene som har revolusjonert dagligvarebransjen, med produktsporing og vareflyt, er ferdig utviklet for å revolusjonere vareflyten i byggebransjen, spare store kostnader og øke verdien av det ferdige bygget, med kildeinformasjon om produkter og installasjoner ligger i veggen og på PC-en.

Klisjeen at en lenke aldri er sterkere enn sitt svakeste ledd gjelder spesielt i byggebransjen. For å reise et bygg er man avhengig av svært mange mennesker, ofte er flere hundre personer involvert. Da er det viktig at man benytter rett kompetanse, på rett sted og til riktig tid. For å oppnå dette må byggherrer, prosjektledere og oppdragsgivere bli bedre til å forstå sin egen rolle og prosjektets kompetansebehov.

Leverandørens evne til å nå prosjektets mål er minst like viktig som laveste pris. I tillegg må Nokut få rammebetingelser for å sortere arbeidsinnvandrere på en relevant og rask måte. Det finnes mye god kompetanse i bransjen, men det hjelper ikke å engasjere en sabla dyktig linedanser om målet er å score flere mål på fotballbanen.

Byggebransjen er den nest viktigste næringen vi har i Norge. Den sysselsetter mer enn 250.000 personer hvert år, bidrar med en verdiskaping på over 200 milliarder kroner og sørger for at vi har hyggelige, hensiktsmessige og bærekraftige hjem å bo i.

Man kan si mye pent om byggebransjen, men lønnsomheten er dessverre ikke en av dem. Norges nest største næring trenger en real oppussing.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.