Statsbygg samlet nylig bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen til seminar. Der fikk vi høre at prisnivået stiger ekstraordinært. Flere frykter bråstopp og permitteringer. Både offentlige og private prosjekter rammes.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett har Statsbygg fått varsel om å kutte kostnader eller stanse prosjekter. Vi ser et prisbilde som ingen har sett før.

Harald Nikolaisen
Harald Nikolaisen

Det er uforsvarlig å betale to-tre ganger av hva vi antar er normal markedspris på en del av disse leveransene, men det er også store kostnader knyttet til nedstengning og oppstart av prosjekter.

Byggenæringen i Norge omsetter for omlag 1100 milliarder kroner og sysselsetter omlag 360.000 mennesker. Næringens rammevilkår og utvikling vil i stor grad påvirker andre sektorer i samfunnet.

Forklaringen ligger ikke i dårlig prosjektledelse eller manglende styring. Prosjektene er i seg selv både viktige og samfunnsnyttige, men de dramatiske hendelsene rundt oss slår inn for fullt. Korona og lav rente har gitt en etterspørselsvekst på verdensbasis som gir knapphet på kapitalvarer. Krigen i Ukraina har bidratt. Prisene stiger fordi vi ikke har nok råvarer, ikke nok energi og ikke nok produksjonskapasitet. Det investeres heller ikke globalt i å øke produksjonen.

I tillegg er det ikke nok lager- og transportkapasitet, og på toppen av alt er det heller ikke tilgang på nok arbeidskraft.

Krisen rammer også næringens kunder. Dermed faller både betalingsevnen og etterspørselen etter næringens produkter. Alt sammen summerer seg til den krisen næringen nå er i.

Prognosesenteret spår at byggeaktiviteten vil falle. Da vil prisnivået stabilisere seg. Det spås derimot at knappheten på energi vil gi varig høye energikostnader. Råvarer som stål, betong og trelast har fallende priser nå, men usikkerheten er stor. Etter en prisvekst på oppimot 60 prosent kan vi få permanente priser på et høyere nivå enn tidligere.

Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) forteller at 63 prosent av deres medlemsbedrifter innen bygg melder at kunder nå har stoppet prosjekter. På anleggssiden sier 58 prosent det samme.

Etter bankkrisen i 1987 og motkonjunkturpolitikken i årene som fulgte, forsvant mellom 40 og 50 prosent av alle ansatte i norsk byggenæring. Næringen kan med andre ord bli tappet for både arbeidskraft og kompetanse.

Når prisene er så høye, må vi se etter muligheter for å redusere materialbruken:

  • Krisen kan gjøre at vi nå finner økonomien i sirkulærøkonomien. Gjenbruk og ombruk av materialer vil bli mer lønnsomt.
  • Mest lønnsomt vil det være å bygge mindre, bygge om eller bygge til på de bygningene vi alt har.
  • Høye energipriser kan også endelig få fart på energieffektivisering.

Byggeaktiviteten vil gå ned på kort til mellomlang sikt. Det store spørsmålet er hvor fort dette skjer. Et kontrollert nedtak vil kunne gi bransjen muligheter til å jobbe med bærekraft, effektivisering, billigere konsepter og gjenbruk.

Ved en bråstopp vil det fort handle om å overleve fremfor å tenke langsiktig.

Råvarer som stål, betong og trelast har fallende priser nå, men usikkerheten er stor

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.