Etter oppslagene i mediene i det siste er det kanskje vanskelig å tro meg på at jeg har trivdes som konstituert etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten. For det har jeg. Men påstanden om at etaten jukser med tall i forbindelse med saksbehandlingstiden i byggesaker gjør meg forbanna.

Kari Andreassen
Kari Andreassen (Foto: Harald Skeie)

Når arkitekter deler sin frustrasjon over det de opplever som lang saksbehandlingstid for akkurat sin byggesak, så er det naturlig. Jeg forstår godt at arkitekter og utbyggere blir frustrert over lang saksbehandlingstid. Det blir vi også. Men vi jukser ikke med tall.

Plan- og bygningsetaten følger et strengt regelverk, og har høy grad av integritet og stolthet over den jobben vi gjør. Vi jukser ikke.

Arkitekt Johanne Taugbøl uttrykker i DN denne uken at Plan- og bygningsetaten lenge har misbrukt mangelbrevene som et verktøy for å fjerne medgått tid fra statistikken, slik at byggesaker registreres med en saksbehandlingstid innenfor lovens frist.

Det gjør vi ikke. Plan- og bygningsetaten følger beregningsmåtene i Byggesaksforskriften som gjelder alle kommuner. Det betyr at kommunens frist for behandling av byggesak starter når søknaden er godt nok dokumentert til å kunne tas under behandling. Det er søkers ansvar å påse at alle opplysninger følger med søknaden.

Som Taugbøl selv beskriver det, så forventer vi at fagfolk med høy kompetanse og lang erfaring på dette fagområdet er i stand til å sende søknader som er fullstendige, i tråd med nasjonale krav og retningslinjer. Det er søkers/tiltakshavers ansvar å påse at alle dokumenter er sendt oss.

Vi opplever at vi må sende både en, to og tre mangelbrev i samme sak, før vi får all dokumentasjon. I noen tilfeller påpeker vi til og med de samme mangler flere ganger.

Plan- og bygningsetaten har gjort en stor jobb med å få ned saksbehandlingstidene for de fleste byggesakene vi behandler. Vi har effektivisert arbeidet. I 2022 behandlet vi flere byggesaker enn vi mottok og lyktes dermed med å bygge ned saksporteføljen. Det har vi fått til fordi vi har dyktige saksbehandlere som dag etter dag gjøre en fantastisk jobb for byen gjennom stødig byggesaksbehandling.

De samme saksbehandlerne må holde seg strengt til et komplekst lovverk, noe vi skulle ønske at arkitekter og utbyggere også gjorde i større grad. Det ville fått saksbehandlingstiden ytterligere ned.

Jeg er stolt over den jobben etatens medarbeidere gjør. Veldig stolt. De behandler store byggeplaner og omfattende regulerings- og områdeplaner. I tillegg til utredninger, mål- og delesaker og nytenking innenfor kartproduksjonen. Nå, litt inn i 2023, har vi levert revidert høyshusstrategi. Vi har også levert revidert småhusplan og er i ferd med å ferdigstille vår del av kommuneplan for Oslo. Her har våre medarbeidere fått til godt lagarbeid, som har vært avgjørende for å holde stramme tidsfrister og komplekse problemstillinger.

Når jeg på et tidspunkt forlater Plan- og bygningsetaten etter å ha vært konstituert i en periode, blir det vemodig. Dette er en etat med et svært viktig samfunnsoppdrag og dyktige medarbeidere med høy integritet.

Vi tåler rettmessig kritikk, men å bli beskyldt for juks og bedrag skal vi ikke tåle. Det er urettferdig og feil. Plan- og bygningsetaten jukser ikke.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.