I torsdagens utgave av DN har Fredrik Holth, NMBU og Nikolai K. Winge, Universitetet i Oslo, et innlegg om byggesaker i strandsonen på Tjøme. Her avlegges også Fylkesmannens håndtering av sakene en visitt.