Som spansk statsborger bosatt i Norge de siste 22 år, og som katalaner som ikke støtter løsrivelsen, ser jeg med undring på hvor skjev dekning konflikten i Catalonia får i Norge, og hvor overfladisk fremstilling som gjøres av konfliktens opphav. Eksempelvis skrev professor Janne Haaland Matlary i et innlegg i DN 30. oktober at katalanerne har en umulig drøm om å danne en republikk i dagens Europa. Hun gikk så langt som til å beskrive konflikten som «katalanernes selvregisserte drama», altså rent teater, der «den spanske regjering må selvsagt håndheve lov og rett», selv om det innebærer bruk av unødig politivold.

Konflikten