DN følger lørdag 18. juli opp Aftenpostens dekning av Direktoratet for e-helses bruk av konsulenter, særlig i arbeidet med Akson-prosjektet. Direktoratet er blitt beskyldt for å ha gjort dårlige vurderinger ved anskaffelser og bruk av konsulenter. Vi tar dette veldig alvorlig, og skal nå gjøre en gjennomgang av vår anskaffelsespraksis og konsulentstrategi. Samtidig er fremstillingen i media er skjev og inneholder feil som gjør at debatten skjer på gale premisser. Flere kommentatorer, inkludert DN har kastet seg på og kommer med sterke meninger og beskyldninger på feilaktig og tynt grunnlag. DN hevder i en lederartikkel at direktoratet har overlatt prosjektet til et privat selskap, noe som selvfølgelig ikke stemmer.

I Akson-prosjektet har vi hatt en modell der ansatte og konsulenter jobber sammen i et tverrfaglig prosjektteam. Dette er samme modell som vi og de fleste andre private og offentlige virksomheter benytter i prosjekter. Vi har lykkes godt med dette i arbeidet med andre nasjonale e-helseløsninger som om e-resept, helsenorge.no, helsedata.no og kjernejournal. Dette er løsninger som har kommet innbyggere, forskere og ansatte i helsetjenesten til gode.

Egne ansatte har over tid utgjort om lag to tredjedeler av prosjektbemanningen i Akson, men PwCs rolle i prosjektet blir blåst opp i media. Dette skjer blant annet ved at tall på hva selskapet totalt sett har fakturert Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse i en årrekke, benyttes i sammenheng med omtale av dette konkrete prosjektet. Ut over prosjektteamet har helsepersonell og administrativt ansatte i kommuner og stat har lagt ned store mengder arbeid i prosjektet. Ved anskaffelser utformes konkurransegrunnlagene av direktoratets egne ansatte, uten bistand fra innleide konsulenter som jobber i prosjektet.

Ledelsen i direktoratet deltar aktivt, blant annet i ukentlige møter med prosjektet. Prosjektet følges også tett opp av departement og ledelsen i direktoratet gjennom formelle beslutningsstrukturer. Styringsgruppen består av representanter for hele helse- og omsorgssektoren. Beslutninger fattes i ledelsen, i styringsgruppen og av vår oppdragsgiver – ikke av prosjektet selv.

Prosjektet har støtte fra over 180 kommuner og fra sterke organisasjoner som representer store helsepersonell- og pasientgruppene. Disse vil med Akson få tryggere behandling, bedre verktøy og enklere arbeidshverdag. Prosjektet skal imidlertid ikke løse alt, slik DN skriver, men også være en plattform for innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren.

Vi trenger konstruktiv debatt om et krevende og ambisiøst prosjekt som Akson, men det må skje på riktige premisser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.