Innlegg: Norcems fangstanlegg er bare starten

Norcems anlegg i Brevik blir viktig i en norsk verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2, der mye erfaring og kompetanse er på plass allerede i Grenland.

Norcem i Brevik startet arbeidet med å utrede CO 2-fangst fra sementproduksjon allerede i 2005.
Norcem i Brevik startet arbeidet med å utrede CO 2-fangst fra sementproduksjon allerede i 2005.Foto: Javad Parsa
Publisert 10. November 2020, kl. 18.40Oppdatert 11. November 2020, kl. 09.38