Mens Europa skjelver og følger den spente situasjonen i Ukraina med argusøyne, går norsk olje- og gassvirksomhet ufortrødent videre. Det er imidlertid høyst sannsynlig at russerne også vurderer et angrep mot denne næringen, i vårt land – men da ikke med kuler og krutt.

Geir Øivind Gulliksen
Geir Øivind Gulliksen (Foto: Brad Clawson photography)

Rett før årsskiftet ble store norske virksomheter, som Amedia, Nortura og Nordic Choice-kjeden hjemsøkt av digitale innbruddstyver. Resultatet var blant annet at en rekke avisabonnenter ikke fikk papirutgaven i postkassen, ansatte hos Petter Stordalen fikk personlig informasjon lekket og Nortura måtte nedskalere driften ved sine fabrikker.

Fra tidligere husker vi også at Stortinget og en rekke kommuner fikk føle digitale angrep på kroppen. IT-kriminelle skiller ikke på private og offentlige virksomheter.

Angrepene stopper neppe med dette. Nylig kunne NTB fortelle at Nupi-forsker Jakub Godzimirski mener norsk olje- og gassproduksjon er et attraktivt mål for russiske cyberangrep. Jeg er helt enig med Godzimirski i at vi må være forberedt på slike angrep.

Det er naivt å tro at fremmede makter ikke følger nøye med på hva som rører seg i norsk olje- og gassvirksomhet, og løpende vurderer hvor det er mest hensiktsmessig å bryte seg inn gjennom digitale vinduer på jakt etter nyttig informasjon.

Hvordan ruster vi oss best mot slike angrep, er de i det hele tatt mulige å gardere seg mot? Og ikke minst – hva gjør myndighetene for å sikre både egne innbyggere, offentlige institusjoner og næringslivet for øvrig?

Det som er helt sikkert, er at russerne, eller for den saks skyld andre utenlandske cyberkriminelle, ikke kommer med krigsskip inn Oslofjorden. Det er ikke behov for å ruste opp Oscarsborg festning og riste liv i salige Birger Eriksen.

Allerede i barnehagen lærte vi hvor viktig det er å gjennomføre brannøvelser. De fleste fikk opptil flere remindere i løpet av skoletiden. Brannøvelser er også et pålegg på de fleste arbeidsplasser, men hvorfor ikke innføre digitale brannøvelser?

Du blir sjelden god i noe om du ikke øver og repeterer.

Når digitale angrep er blant de største truslene du, jeg og landet for øvrig står overfor, bør det være en selvfølge at vi gjør det vi kan for å forebygge og ruste oss best mulig mot slike hendelser. I likhet med ordinære brannøvelser, bør også de digitale øvelsene gjennomføres i hjemmet og på arbeidsplassen.

Hele familien bør delta. Det er ingen hemmelighet at barna våre er vel så flittige brukere av digitale hjelpemidler som oss voksne.

Når sjekket du sist hvorvidt ruteren din hjemme hadde siste programvare installert?

Hver og én av oss har ansvaret for at vi har oppdatert telefoner, pc, rutere og andre digitale enheter med siste tilgjengelige programvare.

Det er også viktig at man er ekstremt bevisst på hva man åpner av lenker og hva man følger av instruksjoner som man mottar digitalt. Utgangspunktet er at man ikke skal stole på noen man ikke er sikre på hvem er.

Den største sikkerhetstrusselen privat er likevel mangel på oppdaterte passord. Minimum en gang i året bør hele familien fornye sine passord. Gjør det til en tradisjon.

Gode sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen vil også avle gode rutiner i de private hjem, og vice versa.

Gjennom pandemien har vi blitt gode til å rette oss etter nasjonale påbud og anbefalinger. Det skader ikke om en cyberuniversets Espen Nakstad entrer arenaen og bevisstgjør oss på hvor viktig det er å ta forholdsregler mot virus, som kan være vel så skadelige som koronapandemien.

Her har ikke minst politikerne våre et stort ansvar. Den forrige regjeringen slo seg på brystet og utnevnte en digitaliseringsminister, en rolle dagens regjering var raskt ute med å fjerne. Jeg tror ikke en egen statsråd med digitalisering som hovedportefølje nødvendigvis er løsningen, men politikerne må prioritere de utfordringene som bare har vokst i omfang – og som ganske sikkert bare vil øke.

Også kommuner og fylkeskommuner bærer et stort ansvar. Hvilke tiltak har de iverksatt overfor innbyggerne, og ikke minst i eget hus?

To ganger i året tester Sivilforsvaret sine tyfonanlegg. Signalet som kanskje skar i ørene dine 12. januar i år, betyr ganske enkelt: «Viktig melding – søk informasjon». Signalet, som på folkemunne omtales som flyalarm, kan kanskje også være en påminnelse om faren for digitale angrep – og at du bør ta forholdsregler.

Det er neppe fly, krigsskip og infanterister med geværet over skulderen som er den største trusselen mot rikets sikkerhet nå og i fremtiden.

Det skader ikke om en cyberuniversets Espen Nakstad entrer arenaen og bevisstgjør oss

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.