Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge

Trenger digital Genève-konvensjon

Sivile må beskyttes på internett mot angrep fra andre stater. Det er behov for en digital Genève-konvensjon.

Publisert: Oppdatert:

Vi lever i en spennende tid: En digital revolusjon, drevet av stordata, skytjenester og kunstig intelligens, snur om på arbeidsprosesser i privat så vel som i offentlig virksomhet. Den nye teknologien byr på et hav av muligheter.
Vi lever i en spennende tid: En digital revolusjon, drevet av stordata, skytjenester og kunstig intelligens, snur om på arbeidsprosesser i privat så vel som i offentlig virksomhet. Den nye teknologien byr på et hav av muligheter. (Foto: Javad Parsa)