Alle land blir eldre, men vil vi aldres godt eller ei?

Å være demografisk ung er ingen garanti for å ha en lav forsørgerbyrde. Alle land aldres. Spørsmålet er hvilke land som gjør de rette valgene for å aldres best mulig.

Et mer relevant mål på forsørgerbyrden enn 65 år er å bruke den alderen man har en gitt sykdomsbyrde, skriver artikkelforfatteren.
Et mer relevant mål på forsørgerbyrden enn 65 år er å bruke den alderen man har en gitt sykdomsbyrde, skriver artikkelforfatteren.Foto: Hanna Johre
Publisert 5. September 2022, kl. 17.54Oppdatert 5. September 2022, kl. 17.54