Flom og uvær har skapt ekstraordinære utfordringer flere steder i landet. Dette er krevende, og det setter press på mange tjenester når det er økt behov for arbeidskraft til å løse flere oppgaver samtidig.

DN skriver på lederplass 31. august at opprydningen og gjenoppbyggingen etter flom og uvær er krevende fordi det er mangel på håndverkere som følge av de nye innleiereglene. Selv om det ifølge Nav nå er flere hundre arbeidsledige elektrikere, som DN nevner spesifikt, betviler jeg ikke at det kan være krevende å rekruttere håndverkere enkelte steder. Det er også godt kjent at vi fremover vil ha mangel på fagarbeidere, blant annet innen bygg- og anlegg. Dette har imidlertid ingenting med innleiereglene å gjøre. Tvert imot, noe av motivasjonen for å stramme inn på innleiereglene er at dette på sikt vil bidra til bedre rekruttering av håndverkere.

Les også: Innleieforbudet: En sveitserost med stadig flere hull

Virksomheter som nå opplever stor pågang, vil kunne ta i bruk fleksibiliteten som ligger i lovverket for å ta på seg oppdrag. Det kan være å ansette flere folk – fast eller midlertidig, leie arbeidstagere fra andre virksomheter, benytte lovlige entrepriser eller bruke overtid. Forbud mot innleie fra bemanningsselskap gjelder for øvrig bare i et avgrenset geografisk område, og når det gjelder arbeid på byggeplass. For de deler av oppryddingsarbeidet etter uværet som ikke vil havne i denne kategorien, kan innleie fra bemanningsforetak også avtales med tillitsvalgte dersom bedriften har tariffavtale med en større fagforening.

Regjeringen mener at arbeidstagere som klar hovedregel bør ansettes fast og direkte i et topartsforhold. Endringene i reglene har som hensikt å gjøre det mer attraktivt å jobbe i enkelte bransjer, for eksempel kan arbeid i byggebransjen bli mer attraktivt hvis du har utsikt til fast jobb, stabilt arbeidsmiljø og en lønn å leve av.

Mange bedrifter som tidligere benyttet innleie velger nå å ansette flere direkte hos seg selv. Det er svært gledelig. En spørreundersøkelse Fafo har gjort til bedrifter i byggenæringen viser at mange også satser på å leie arbeidstagere fra andre bedrifter i næringen og øke bruken av underentreprenører i tillegg til å ansette flere selv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.