Jonas Gahr Støre kaller debatten om private bedrifters rolle i velferdssamfunnet gammeldags (intervju i DN 2. juni). NHO er mer opptatt av å løfte det som er nyskapende.

Jeg er helt enig med Støre i at bedriftene trenger et godt velferdssamfunn. Det er ingen tvil om at private bedrifter nyter godt av den kompetansen ansatte har tilegnet seg i offentlige institusjoner. Det er heller ingen tvil om at det norske helsevesenet har gjort en beundringsverdig jobb under koronakrisen.

Det er nettopp slike viktige tilbud vi trenger privat verdiskaping for å finansiere.

Dette handler ikke om å sette offentlig og privat sektor opp mot hverandre. Det handler om å tilrettelegge for en konkurranse som kommer velferdssamfunnet vårt til gode.

Fremover blir vi flere eldre. Statens utgifter til helse og pensjon øker. Samtidig minker inntektene fra oljenæringen. Staten sto overfor et stort finansieringsgap – allerede før koronakrisen. Nå er behovet for jobbskaping og verdiskaping i privat sektor større enn noen gang.

Ni av ti permitterte er permitterte fra jobber i det private. Denne krisen løser vi ved å få ni av ti tilbake i jobb i private bedrifter.

Vi trenger dem alle på jobb. For utfordringene vi hadde før koronakrisen traff oss har ikke blitt mindre. I private bedrifter utvikles viktig klimateknologi, smarte løsninger for eldreomsorgen, og hjelpemidler for barn som har utfordringer på skolen. I private bedrifter finnes avgjørende entreprenørskap, innovasjonskraft og stå-på-vilje.

Ingen industriland har en større offentlig sektor enn Norge har. NHO mener ikke at den skal bli dramatisk mindre. Vi mener den må bli smartere og mer effektiv. I tillegg trenger vi inntektene fra privat sektor for å finansiere viktige offentlige tjenester som domstoler, skoler og svømmehaller. Andelen timeverk i privat sektor må øke fra 70 til 72 prosent.

Konkurranse virker skjerpende. Konkurranse driver frem nye løsninger, nye produkter og ny teknologi. Derfor er det bra når det offentlige setter sine behov ut på anbud.

Private bedrifter skal ikke ha rett til å vinne, men de bør få mulighet til å konkurrere. Det er det motsatte av gammeldags. Det er nettopp slik vi videreutvikler Norge som en moderne økonomi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.