Jeg viser til børskommentar i Dagens Næringsliv 13. mars, hvor Thor Chr. Jensen stiller spørsmål om hvilket valg Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka hadde da styreleder «kommer trekkende fra Nevada med en åtte meter høy skulptur». Det er riktig at det var Canica og styreleder Stein Erik Hagen som kjøpte skulpturen i USA, men det var vår konsernsjef som ønsket at kunstgjenstanden ble plassert ved Orklas nye hovedkontor.

Orkla ønsker også å presisere at denne saken ble behandlet i ordinært styremøte 24. oktober 2018. Der ble det opplyst at i forbindelse med utsmykningen av Orklahuset er det inngått avtale om kjøp av skulpturen «In every lifetime I will find you» av kunstneren Michael Benisty og at det er betalt en kjøpesum som tilsvarer den pris som Canica har betalt kunstneren, tillagt faktiske kostnader til transport etc. Det var styrets nestleder Grace Reksten Skaugen som gjennomgikk og klarerte transaksjonen, i henhold til bestemmelsene i Orklas styreinstruks.

I samme børskommentar skriver Jensen at «det er nok å minne om eierskapet i Rec, som var en av Hagens babyer og som påførte Orkla et milliardtap». Til dette er det å si at vår styreleder ikke anser Rec som en baby. Stein Erik Hagen og daværende styremedlem Peter A. Ruzicka ønsket i et styremøte 10. august 2008 å redusere Orklas eksponering i Rec, da aksjekursen var på et høyt nivå (147,50 kroner). De baserte sin analyse på en studie utført av Sundal & Collier på vegne av Canica. Dessverre ble det ikke tilslutning til den anbefalingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.