Bitfluensar? Ja, eg likar den nye karakteristikken eg har fått frå Are Oust og Jon Olaf Olaussen i DN 30. august og oppdaterer profilen min. Me som ikkje er ekte økonomar må pynta oss med det me får eller finn.

Oust og Olaussen meiner at ikkje-vestlege land fortener eit pengesystem som er betre enn Bitcoin. Eg vil forenkla det til at ikkje-vestlege land treng eit betre pengesystem enn i dag, og at heile verda treng å komma bort frå dollar-hegemoniet og USA-dominansen.

Bitcoin som ein nøytralt alternativ reservevaluta er noko som ikkje er utenkjeleg i framtida, kanskje som den digitale varianten av John Maynard Keynes bancor.

Svein Ølnes
Svein Ølnes

Eg kan ikkje sjå at det finst reelle alternativ til å betra kvardagen for dei mange som lever utan bankkonto og banktenester. For mange av desse vil bitcoin bety ein betre kvardag og ein sjanse til å delta i den globale økonomien.

Bitcoin brukt til pengeoverføring (remittance) mellom folk i ulike land er alt etablert og i kraftig vekst. Bitcoins unike eigenskapar med endeleg oppgjer (finalitet) og ingen motpartsrisiko, gjer det til eit suverent system for verdioverføring.

Me er einige i at volatilitet er ei utfordring, men eg er ikkje så sikker som Oust og Olaussen at det vil vara evig. Gull har vist at uelastisitet i tilbodet ikkje nødvendigvis skaper stor volatilitet på lang sikt.

Gull er også ei interessant samanlikning med Bitcoin i graveprosessen. Gruvedrifta i gullindustrien er ein absolutt miljø- og klimaversting, utan at me høyrer så mykje om det. Om bitcoin kan erstatta noko av etterspørselen av gull, vil det vera positivt for både miljø og klima.

Nedstenging av bitcoin-graving i Kina det siste halvåret har skapt store endringar i energi-miksen og auka den fornybare delen, som finansredaktør Terje Erikstad nyleg skreiv. Utviklinga mot bruk av meir fornybar energi er noko som truleg vil halda fram, og her er oppdatert oversikt frå Centre for Alternative Finance ved Cambridge University ei nyttig kjelde.

Det store spørsmålet blir då etter kvart kvar den fornybare energien skal hentast frå, og korleis den skal fordelast. Om Oust og Olaussen meiner at marknaden ikkje skal styra fordelinga, er det interessant.

Bitcoin brukt av kriminelle er ein seigliva myte. Chainalysis, analyseselskapet som har levert data til dei seinaste rapportane, er kanskje det mest forhatte selskapet blant Bitcoin-entusiastar. Dei leverer tenester til etterforsking, påtalemakter og skatteinstansar i mange land. At dei skal ha interesse av å tona ned lyssky bruk av bitcoin er difor absurd.

Deira analysar støttar opp om vitskaplege artiklar om temaet, f.eks. Paolo Tasca og co. sin grundige gjennomgang av Bitcoin-transaksjonar frå 2016 («The Evolution of the Bitcoin Economy»).

Men tilbake til utgangspunktet for denne debatten: økonomar sin manglande interesse og nysgjerrig­heit for Bitcoin og kryptovaluta. Eg skal innrømma at utspelet mitt kanskje ikkje inviterte til dialog, men heller til provokasjon. Så for å bøta på det, inviterer eg Are Oust og Jon Olaf Olaussen til å gjesta Bitcoin-kurset eg held ved Høgskulen på Vestlandet. Eg har ein gjest kvar veke, både Bitcoin-entusiastar og Bitcoin-kritikarar, der me diskuterer ulike sider ved fenomenet.

Eg avsluttar med Per Sivle sine ord, litt oppdatert: Og det er det store, og det er det glupe, at Bitcoin den stend om økonomen han stupe!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Og det er det store, og det er det glupe, at Bitcoin den stend om økonomen han stupe!