Digitalisering er ikke tryllestøv og bidrar ikke alltid til effektivisering, skriver Ida Aalen i DN 1. november. Det er vel ingen uenig i.

Målet med regjeringens digitaliseringsarbeid er langt mer enn bare effektivisering: Det betyr å løse oppgavene på helt nye og bedre måter, til det beste for folk, næringsliv og samfunnet som helhet.

Slik digitalisering gir ikke nødvendigvis besparelser i tid og penger på kort sikt, men vil gi bedre brukeropplevelser på tvers av offentlige organer og forvaltningsnivåer.

I regjeringens nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor er målet at brukerne skal oppleve det offentlige som ett system uavhengig av om tjenestene tilbys av stat eller kommune. Brukerne skal slippe unødvendige hindre og skjemaer som må fylles ut med de samme opplysningene igjen og igjen.

Mange av tjenestene bør i fremtiden tilbys til brukere som vi vet trenger dem, fremfor at de selv må søke på dem i separate prosesser.

Hvorfor skal det for eksempel være nødvendig å sende inn et søknadsskjema om skoleplass når kommunen allerede vet at barnet ditt skal begynne på skolen?

Selv om Aalen har rett i at digitalisering ikke nødvendigvis gir effektivisering, har vi også mange eksempler på at det ligger mye god effektivisering i å gå fra analoge til digitale tjenester. Når bolighandel nå skal heldigitaliseres, er for eksempel den samfunnsøkonomiske verdien estimert til 12 milliarder kroner over ti år.

Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest. Smart digitalisering er et virkemiddel som kan gi både effektivisering og tilfredse brukere. Det er et mål for regjeringen å få til begge deler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.