Vi er svært digitale i Norge, noe vi har fått bevist under koronakrisen. Men det at vi har lært å beherske videomøter på jobb eller med fastlegen, betyr ikke at vi er ferdig med jobben. Det digitale omstillingene vi skal gå løs på fremover blir enda større.

Dette har også EU innsett, og lanserer derfor nå et stort og ambisiøst for program for digitalisering av Europa. Programmet heter Digital Europe Programme (DEP), skal gå fra 2021–2027. Som EØS-medlem kan også Norge delta.

Det er ingen hemmelighet at land som USA og Kina på mange områder leder det digitale kappløpet. DEP skal finansiere aktiviteter som skal bygge opp europeisk «digital suverenitet», og gi EU mulighet til å konkurrere med Kina og USA i det globale kappløpet om digitalt hegemoni.

Ved å forene ressursene kan Europa bygge nødvendig kapasitet innenfor områder som kunstig intelligens, superdatamaskiner og cybersikkerhet. Dette er viktige innsatsfaktorer på en rekke samfunnsområder og vil være avgjørende for konkurransekraften i alle næringer fremover.

Deltagelse i programmet vil gi norske bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer tilgang til disse ressursene. Det vil ha stor betydning for norske bedrifters næringsutviklingsmuligheter og våre bedrifters konkurransedyktighet. Næringslivsorganisasjoner og forskningsmiljøer har da også uttrykt sterk støtte til norsk deltagelse i DEP.

Norge må være del av denne europeiske satsingen på digitalisering. Regjeringen går derfor inn for full norsk deltagelse i EUs digitaliseringsprogram 2021–27.

Deltagelse i DEP blir også et av de viktigste virkemidlene for å gjennomføre den digitale omstillingen, i form at tilgang til kompetanse, prosjektmidler og gode samarbeidspartnere i næringsliv og forskning i hele Europa.

Det er særlig to grunner til at DEP er bra for Norge:

  • Programmet er næringslivsrettet og særlig opptatt av små og mellomstore bedrifters digitale omstilling. Det bygger opp under en tenkning vi kjenner godt i Norge, med utvikling av næringsklynger hvor virksomheter i ulike deler av en verdikjede samarbeider og gjør hverandre gode. I DEP er tanken at man ikke bare samarbeider med andre innenfor samme bransje, men at man lærer av hverandre og utvikler nye løsninger på tvers av sektorer og bransjer.
  • Norge er et lite land i en digital verden som blir mer og mer dominert av store plattformselskaper. Vi ser det i privatmarkedet for digitale løsninger, men også i bedriftsmarkedet, hvor det er en utfordring å ha like konkurransevilkår og utvikle digitale delingsplattformer som bygger på åpne standarder. Norge kan ikke gjøre den jobben alene, men må samarbeide med andre som ønsker det samme som oss, også når det gjelder sikkerhet og personvern.

Deltagelse i DEP vil gi oss et stort digitalt løft. Det vil både bidra til å trygge eksisterende og skape nye arbeidsplasser. Det er viktig at vi nå investerer i fremtiden for å sikre morgendagens velferdssamfunn i en tid hvor oljeinntektene vil falle. Dette gjør vi gjennom deltagelse i DEP.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.