Big data er big business. Universiteter verden over benytter i økende grad digitale læringsplattformer. Med 300.000 studenter i Norge og en kvart milliard på verdensbasis genereres enorme datamengder gjennom en digitalisert læringsprosess.

Men hvem eier egentlig dataene?

I et opprop i avisen de Volkskrant skriver 15 nederlandske universitetsrektorer at: «Digitalisering truer universitetet vårt. Det er på tide å sette en grense».

Bekymringen er knyttet til at globale leverandører av digitale læringsplattformer samler store datamengder generert gjennom læringsprosessen lagret i en skyløsning. Slike data er av stor interesse med hensyn på studentenes læring og progresjon.

Analyse av slike data, ofte omtalt som læringsanalyse, kan gi en pekepinn på effekt av ulike pedagogiske tiltak og mulig frafall fra studier. Mulighetene er mange. Også for å skape ny forretning.

Når alle disse dataene er tilgjengelig for teknologileverandøren gjennom skyløsninger, åpner dette for at data fra institusjonene, deres studenter og ansatte kan selges videre i form av analyser og forslag til tiltak, uten institusjonens samtykke.

Læringsanalyse har stor pedagogisk verdi. Ved Universitetet i Bergen (UiB) er et eget senter etablert på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, hvor analyser av store mengder læringsdata skal understøtte utvikling av kvalitet i utdannelse. Men da må vi altså eie vår egne data.

Også ved UiB har vi gått til innkjøp av digitale læringsverktøy, men har gjennom å velge en løsning med åpen kildekode uten skybasert lagring full kontroll på våre egne data. Dette har vært et bevist valg og en måte å sikre eierskap til egne data.

Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdannelse og forskning (Unit) har fra 2018 ansvaret for nasjonal samordning og koordinering av ikt-tjenester. De eldste universitetene i Norge har i mange år samarbeidet om utvikling og innkjøp av ikt-utstyr og -tjenester. Det gir innkjøpsmakt og kraft til å fremforhandle avtaler som sikrer eierskap til egne data.

Dag Rune Olsen
Dag Rune Olsen (Foto: Leif Skaar)
Oddrun Samdal
Oddrun Samdal (Foto: THOR BRODRESKIFT)

Rettigheter til data er noe akademia har hatt et vel avslappet forhold til. De internasjonale forskningsforlagene som står bak publiseringen av vitenskapelige resultater, har til alle tider sørget for at rettighetene til arbeidet overdras fra forfatter til forlaget før publisering. Vederlagsfritt. Denne praksis er i endring med kravene om åpen forskning. Institusjonene må uansett ta et selvstendig ansvar for å ivareta rettigheter og eierskap til data i kontrakter de velger å inngå.

Her må vi være oss vårt ansvar – og våre muligheter – bevisst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.