Det er viktig å skille utvikling og innovasjon som bidrar til sterkere og rikere konkurranse – og disrupsjon som utraderer eksisterende markeder og skaper nye.

Innovasjonstempoet kan forlede oss til å tro at nyvinninger er disruptive, når det egentlig bare er snakk om konkurransefortrinn. En klarere distinksjon mellom disrupsjon og konkurranse kan hjelpe oss med en dypere forståelse av dagens og fremtidens drivkrefter.

I Eva Grindes kommentar, «Hjelp, vi blir disruptet», problematiseres begrepet disrupsjon. Utgangspunktet er DNs Disrupsjonskonferanse, der blant annet Vipps blir kalt en disrupsjon. Etter min mening er det en inkrementell tjenesteinnovasjon.

Siviløkonom Ida Elisabeth Sørlie jobber med forretningsutvikling og teknologi.
Siviløkonom Ida Elisabeth Sørlie jobber med forretningsutvikling og teknologi. (Foto: Privat)

Kompleksitet og markedsføring tilsier at det ofte er vanskelig å skille mellom utvikling, innovasjon og disrupsjon. Samspillet mellom ny teknologi og forretningsmodeller er vanskelig å definere – spesielt vurderingen av ringvirkninger i sanntid. En spissformulering er at all disrupsjon er innovasjon, mens langt fra all innovasjon er disruptiv. Med disrupsjon menes et teknologisk gjennombrudd som skaper nye forretningsmodeller og erstatter de eksisterende. Store ringvirkninger i samfunnet følger; forbrukere, næringsliv og arbeidsmarked blir forandret for alltid.

Hver industrielle revolusjon kjennetegnes av spesifikke disruptive innovasjoner. Den fjerde revolusjon vil kjennetegnes av integrasjon; av mobilteknologi, kunstig intelligens, Tingenes internett et cetera. Kombinasjonen av innovasjonene satt i system vil igjen undergrave dagens løsninger med akselerert automatisering og skreddersøm. Hva skjer med Vipps og vennebetaling når ordre på restauranter blir delt og belastet gjestene direkte, som med Uber? Er Vipps bærekraftig når oppkoblede ting som selvkjørende biler bestiller og betaler for tjenester direkte uten medvirkning fra sjåfør?

Mange karakteriserer den nåværende digitale revolusjonen som «disruptiv» og setter likhetstegn mellom disrupsjon og digitalisering. Raskere vekst og innovasjon til tross, startet prosessen allerede for 50 år siden. Bølger av ikt-innovasjoner har bygget på hverandre og skapt et nytt konkurransegrunnlag der bedrifter idag kjemper for konkurransefortrinn. 

I dette perspektivet kan Vipps vanskelig karakteriseres som en disruptiv tjeneste. For kunden er Vipps er en smart forbedring av en tidligere løsning, nemlig mobilbank – som igjen er en variant av nettbank. Nettbanken var den virkelig disrupsjonen: nedlagte filialer, tapte årsverk, økt effektivitet, ikke minst for kunden. Som vellykket tjenesteutvikling legger Vipps til rette for at flere får tilbake pengene sine, men ringvirkningene for bransjen er begrenset. Vipps ligner også på tidligere applikasjoner og traff godt i et modent marked.

Selv om DNB har utkonkurrert andre tjenester, som Venmo, betyr ikke dette at de har «disruptet seg selv istedenfor å bli disruptet», som NHH-professor Eirik Sjåholm Knudsen uttalte under DNs konferanse. DNB har kanskje bestemt at Vipps skal være hovedplattformen fremover, men nettbanken forsvinner ikke av den grunn. Vipps er et alternativ, en mer attraktiv plattform for enkelte transaksjoner. Nettbankplattformen har dessuten fortsatt potensial for nye utvidede banktjenester og økt innovasjon; og mobilformatet har sine begrensninger.

Vipps hverken erstatter eller skaper et nytt marked; det er en parallell, mer brukervennlig tjeneste som gir konkurransefortrinn. Heldigvis har innovasjon blitt lettere, men hvorvidt mobilapplikasjoner som Vipps vil stå imot og utnytte de disruptive kreftene som kommer, det gjenstår å se. En mulighet kan være å erstatte kort som betalingsmiddel, da vil DNB virkelig «disrupte seg selv», samt undergrave et helt marked med terminaler med mer. Kanskje kan bankkortet bli erstattet med en innbygget mikrobrikke under huden? Den tid kan komme da det vil oppleves som upraktisk å alltid slepe på en smarttelefon for å kunne vippse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.