Innlegg: Distriktsalarm

Det einaste distriktspolitiske grepet den nye regjeringa har kasta seg over med entusiasme, er reversering.

La tilsette i statsetatar i Oslo få flytterett til eigen jobb og prøve ut livet i distrikts-Noreg, skriv Alfred Bjørlo.
La tilsette i statsetatar i Oslo få flytterett til eigen jobb og prøve ut livet i distrikts-Noreg, skriv Alfred Bjørlo.
Publisert 13. February 2022, kl. 18.56Oppdatert 13. February 2022, kl. 18.56