Så har Stortinget avlyst selv den beskjedne domstolsreformen det var lagt opp til. Arbeiderpartiet, Frp, Senterpartiet og SV har bestemt seg for å si nei til regjeringens forslag om å redusere antall rettskretser i Norge. At det ikke er rasjonelle argumenter for et slikt standpunkt, er ille nok. Men dette er partier som angivelig skal tale den lille manns sak, og som burde være i fokus: Hvordan bør et rettsapparat se ut, hvis det skal tjene folk flest?

Det er ikke mulig å se dette perspektivet i de ytringene som har kommet fra de aktuelle partiene.

I virkelighetens verden er det slik at tingrettene har andre oppgaver i dag enn for 20–30 år tilbake. Ingen oppsøker lenger tingretten for å sjekke grunnboken eller personregisteret, det var de vanligste «gjestene» ved sorenskriverkontorene før i tiden. Og ingen reiser sak for tingretten for å få igjen de hundre tusen man ble lurt for ved et bilkjøp.

De færreste i dette landet beveger seg i dag inn i en tingrett i løpet av livet.

Men det som ligger meg mest på hjertet, etter et langt liv i justissektoren: Folk flest trenger et justistilbud som er lokalt, lett tilgjengelig og billig, og som har tilstrekkelig kompetanse til å løse de mer hverdagslige konflikter. Det har vi ikke i dag.

De kommunale forliksrådene er lett tilgjengelige, men har bortsett fra i store byer ikke kompetanse til å avgjøre tvister i samsvar med lovverket, noe som er påvist i en rekke offentlige utredninger.

Å ta en tvist til tingretten krever i praksis at man stiller med en advokat, og en tvist må gjelde ganske store verdier før man tar sjansen på et søksmål for tingretten. I de mindre tvistene er man derfor overlatt til en «folkedomstol», uten å kunne være trygg på at ens lovbaserte krav blir vurdert opp mot nettopp lovens regler.

Og det samme gjelder de små straffesakene. Bor du på Oppdal og har fått et forelegg på fem tusen kroner som du synes er uholdbart, vil nok de færreste bruke én reisedag til å bringe dette inn for tingretten i Trondheim.

Mangel på et kompetent og tilgjengelig justistilbud handler om folks rettssikkerhet. De politikerne som mener seg å representere folk flest, hadde nå en sjanse til å ta grep for å bedre situasjonen. En utvikling av lokale rettssentra med utgangspunkt i forliksrådene og konfliktrådene burde ha vært noe som ble vurdert og sett i sammenheng med en domstolsreform for tingrettene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.