Om litt over ti år skal utslippene fra transportsektoren i Norge være kuttet med minimum 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990.

Bærekraftig biodrivstoff er det tiltaket som har bidratt mest til å kutte utslippene fra transport, ifølge SSB, og vi vil trenge veldig mye mer biodrivstoff fremover for å nå målet om utslippskutt.

Vi trenger ikke bare biodrivstoff. Vi trenger elektriske biler, hydrogen og biogass. Men vi må passe oss for ikke å løse ett problem for så å skape et nytt.

I dag må biodrivstoff oppfylle strenge krav til dokumentert bærekraft, og sporbarhet av hvor råstoffet kommer fra. Det sikrer at det ikke er konflikt med naturområder, matproduksjon og at arbeidstageres rettigheter ivaretas i hele verdikjede til produktet.

Dette er bra. Det sikrer at biodrivstoff i Norge reduserer klimagassutslippene og at det kan brukes med god samvittighet.

En eldre dieselbil kjørt med avansert biodrivstoff leverer mindre klimagassutslipp enn en ny elbil i dag.

De krav som stilles til biodrivstoff, må også stilles til alle energiformer og all teknologi som skal brukes innenfor transportsektoren i Norge. Dette vil bidra til at den mest klimaeffektive kombinasjonen av teknologi og energi blir valgt.

Batterier, for eksempel, må også produseres av sporbart og bærekraftig råstoff og dokumenteres på samme strenge måte som biodrivstoff.

Norge bør gå foran og stille samme krav om bærekraft til samtlige leverandører innenfor transportsektoren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.