I etterkant av Frode Berg saken har det fra flere hold blitt rettet kritikk mot våre hemmelige tjenester. Dommer i den såkalte Ølen Betong-saken slår imidlertid fast to viktige forhold: Først, jo mer aggressivt Russland opptrer, jo viktigere er våre hemmelige tjenester. Dernest, de gjør i det store og hele en god jobb.

Ølen Betong har investert stort i Murmansk, og krevde over 200 millioner i erstatning fra staten for tap de mener oppsto etter rekrutteringsforsøk fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten. Firmaet tapte søksmålet enstemmig, både i tingretten i fjor, og nå i lagmannsretten.

Firmaets eier, Atle Berge, ble truet med sprøyter av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Murmansk, mens hans ansatte, Kurt Stø, ble truet med pistol. Begge fikk innreiseforbud til Russland. De mener dette skyldes rekrutteringsforsøk fra PST og E-tjenesten, at tjenestene opptrådte for åpent, og at FSB også knyttet dem til Frode Berg saken. Dommene gir et helt annet syn.

Geir Hågen Karlsen
Geir Hågen Karlsen

PSTs lovpålagte oppgave er å hindre trusler som finner sted i Norge, mens E-tjenestens skal hindre utenlandske trusler mot Norge. Informasjonsinnhenting gjennom kontakt med enkeltpersoner er en sentral og nødvendig del av begge tjenestenes arbeid, og i tråd med lover og forskrifter.

FSBs aggressive opptreden overfor nordmenn i Russland er ikke noe norske myndigheter har kontroll over. Det er et paradoks dersom en aggressiv holdning fra FSB skulle føre til at PST avsto fra å utføre forebyggende arbeid og sikkerhetsarbeid.

En av PSTs oppgaver er å forebygge at folk blir presset til å samarbeide med utenlandsk etterretning. PST møter derfor personer på bakgrunn av reiser eller kontakter i utlandet, både for å ivareta både sine forebyggende oppgaver og drive sikkerhetsrådsgivning. Metodene PST benytter i møter med personer i Kirkenesområdet er ikke uforsvarlige, men tvert imot en legitim og forsvarlig utøvelse av PSTs lovpålagte oppgaver.

Det er åpent at PST har en avdeling i Kirkenes. De ansatte er en del av lokalbefolkningen, og det er i noen grad kjent hvem som jobber der. Det er naturlig at de har kontakt med befolkningen, både i profesjonell og privat sammenheng.

E-tjenestens kontakt med personer med tilknytning til Russland, kan ikke anses som uaktsom når dette er en forutsetning for å skaffe relevant informasjon om forholdet til Russland. Uten å gjøre det, ville ikke E-tjenesten oppfylle sine lovpålagte forpliktelser. De er vel kjent med at russisk etterretning holder oppsyn med norske borgere som har tilknytning til Russland, noe de naturlig nok må ta hensyn til når de kontakter slike personer.

Det ble ikke funnet holdepunkter for at E-tjenesten handlet uaktsomt i sin kontakt med Berge, og det er heller ikke mulig å forsikre seg helt mot at andre lands etterretningstjenester kan bli kjent med hvem E-tjenesten er i kontakt med.

Russisk sikkerhetstjeneste har både som oppgave og mål å undergrave tilliten til våre hemmelige tjenester. En måte å gjøre det på, er å skape inntrykk av at de er inkompetente og uprofesjonelle, og slik vanskeliggjøre deres arbeid. Dommene i Ølen Betong-saken belyser heldigvis saken fra en annen side. Frode Berg ble dømt til 14 års fengsel i Russland, og innholdet i denne dommen er naturlig nok ofte sitert i saken. Det er verdt å merke seg at lagmannsretten ikke anser fremstillingen i den russiske dommen som bevist, og det er derfor god grunn til en viss skepsis til all informasjon fra Russland i sikkerhetssaker.

Forholdet til Russland er blitt forverret de siste årene, med økt spionasje, dataangrep, undergraving og aggressiv militær opptreden. Våre hemmelige tjenester er helt avgjørende for å sikre samfunnet mot truslene. De kan imidlertid ikke gjøre jobben alene. PST har beskrevet det slik: Vi må prate med folk for å vite hva som skjer. Hele samfunnet er utsatt, og alle kan bidra til vår sikkerhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.